Ngày 15/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có văn bản số 167/UBND-TN về việc giao nhiệm vụ rà soát và báo cáo các nội dung bất cập, đề xuất sửa đổi nội dung các văn bản thi hành Luật Đất đai.

Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, trong tháng 11 năm 2018, Cục đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương. Hiện nay, Cục đang tiếp thu, giải trình dự thảo của Thủ tường Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; Công văn số 1689/CV-CTĐIII ngày 14/9/2018 của Cụm thi đua số III về phát động phong trào thi đua hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động đợt thi đua Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông với các nội dung sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...