Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai từ ngày 05 tháng 12 năm 2017 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017.

Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này. Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

 

           Cụm thi đua số III ngành Tài nguyên và Môi trường(TN&MT) được sở TN&MT Lào Cai đăng cai, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2017 gồm Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh : Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái. 

Hội nghị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính năm 2017; xây dựng kế hoạch và ký kết giao ước thi đua năm 2018; bình bầu đề xuất các hình thức danh hiệu khen thưởng và bình bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2018.

Hội nghị đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với nhiều nội dung thiết thực. Năm 2018, Các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Cụm phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nghiêm túc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, các quy định về thi đua, khen thưởng của Chính phủ và của UBND các tỉnh. Kịp thời cổ vũ, động viên, khen thưởng, tuyên truyền, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề.

Thứ hai, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn trặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực quản lý của ngành. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của ngành; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương, góp phần tích cực vào việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhằm thực hiện tốt quy định, kế hoạch hoạt động của Cụm năm 2018.

          Cũng dịp này, Cụm đã tổ chức truyền thống ngành, giao lưu thể thao văn nghệ. Hội thao  đã thành công tốt đẹp, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết và tinh thần đoàn kết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường trong Cụm.

          Sáng ngày 13/11/2017 Cụm đã tổ chức lễ bế mạc .

 Tham dự lễ bế mạc có lãnh đạo sở TN&MT Lào Cai, đơn vị trưởng cụm số 3 cùng đại diện lãnh đạo Sở TN&MT của 5 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình cùng 235 vận động viên và diễn viên tham gia hội thao.

 Trong 2 ngày thi đấu, với tinh thần giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, hết mình, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả thu hút sự hấp dẫn, sôi nổi.Qua việc tổ chức giao lưu thể thao đã tạo cơ hội cho cán bộ, CNVCLĐ trong Cụm được giao lưu học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Kết thúc hội thao, BTC đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đoạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Ở môn thi đấu tập thể kết quả như sau: giải nhất bóng đá thuộc về Sở TN&MT Lào Cai, giải nhì là Sở TN&MT Điện Biên và đồng giải 3 là Sở TN&MT Yên Bái và Sơn La...

 Ở nội dung toàn đoàn, với 243 điểm đoàn vận động viên Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đã vinh dự nhận giải nhất, giải nhì thuộc về đoàn vận động viên Sở TN&MT tỉnh Điện Biên (170 điểm) và giải 3 thuộc về đoàn vận động viên Sở TN&MT tỉnh Yên Bái (161 điểm), 3 đoàn còn lại là đoàn vận động viên Sở TN&MT Hòa Bình, đoàn vận động viên Sở TN&MT tỉnh Lai Châu và đoàn vận động viên Sở TNMT Sơn La nhận đồng giải khuyến khích.

Với thành tích đạt được năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được bình bầu đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  tặng Cờ thi đua; Bằng khen Bộ trưởng cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

 Hội thao truyền thống ngành TN&MT Cụm thi đua số III khu vực Tây Bắc Bộ năm 2018 sẽ do Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức.

 

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

          Ngày 27/10/2017, Công đoàn  Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022.Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Văn Lương, tỉnh ủy viên , Bí thư Đảng bộ Sở, Giám đốc Sở; Đỗ Văn Xiêng,  Phó Bí thư , Phó Giám đốc Sở và toàn thể đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Sở TN&MT.

          Sáng ngày 24/10/2017, Hội Người cao tuổi Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường  đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hịên nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đọan 2017-2022.

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CCTTHC. Nhờ đó, đã đạt được một số kết quả tích cực, hiệu quả quản lý Nhà nước của hệ thống chính trị được nâng cao.

Thực hiện KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, ngày 02 tháng 10 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 147/QĐ-STNMT về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Ngày 09/10/2017 Tại hội trường UBND huyện Than Uyên, Sở Tài nguyên và Môi trường  phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Vương Thế Mẫn - phó chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Lãnh đạo các phòng, Chi cục và các đơn vị thuộc Sở;  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất , Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

134 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...