Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Thực hiện KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, ngày 02 tháng 10 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 147/QĐ-STNMT về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

Ngày 09/10/2017 Tại hội trường UBND huyện Than Uyên, Sở Tài nguyên và Môi trường  phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Vương Thế Mẫn - phó chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Lãnh đạo các phòng, Chi cục và các đơn vị thuộc Sở;  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất , Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

Từ ngày 27-29/9 năm 2017, các Chi bộ Trung Tâm thông tin -Văn Phòng đăng ký, Trung Tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn Phòng Sở đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Lương Bí thư Đảng bộ Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó bí thư Đảng bộ - Phó giám đốc Sở, các Đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành - Phó giám đốc Sở đại diện các Chi bộ, đoàn thanh niên và toàn thể Đảng viên của các Chi bộ. 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện với nhưng nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ-BTC ngày 24/4/2017 của Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV. Hòa chung không khí thi đua chào mừng đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Đại hội công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1418/KH-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

         Thực hiện Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch 1426 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp với quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn. 

Kế hoạch số 1426/KH-UBND 

 

Nghị định 22/2017/NĐ-CP

 

704 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...