Chiều ngày 22/01 /2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Dự và điều hành hội nghị có đồng chí vũ Văn Lương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, chủ tịch công đoàn Sở;  các tổ chức  đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Sáng 22/01/2018, Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Sáng ngày 22/01/2018, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sáng ngày 22/12/2017, tại Sở tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối với Công ty Cổ phần đấu giá nhân văn, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các huyện thuộc tỉnh LaiChâu

          Tham dự phiên đấu giá gồm có: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu: Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở; Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, Ông Nguyễn Thái Lực - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,  Ông: Hoàng Kiều Anh - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;  Đại diện Công ty Cổ phần bán đấu giá nhân văn: Bà Phan Thị Thu Hoài - Đấu giá viên số thẻ: 79/ĐGV và Ông Lê Văn Sơn; lãnh đạo Phòng Khoáng sản, phòng Tổ chức-Hành chính của sở.

         

         Căn cứ Quyết định số 1825/QD-UBND ngày 23/12/2016 UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2017.

Sáng ngày 15/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn các quy định pháp luật mới về tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo có đồng chí Vũ Văn Lương –  Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở; các phòng đơn vị thuộc sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện thành phố, Đại diện UBND xã, phường, thị trấn người làm nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực.

           Hội nghị đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về tài nguyên và môi trường bao gồm:

Các quy định về điều tra, xây dựng, thẩm định giá đất; hướng dẫn cách xác định khu vực, vị trí trong Bảng giá đất.

Giải quyết tranh chấp đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 Triển khai văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh.

 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

43 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...