Thực hiện kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 09/7/2018 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 05/7/2018 của Đảng uỷ Sở về tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị Quyết hội nghi trung ương 7 khoá XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 835/KH-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giám đốc Sở đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố và Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:

Ngày 16/4/2018 Tại hội Hội trường UBND thành phố Lai Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND Thành phố, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường , Văn phòng đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố và một số xã, phường trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 08/3/2018 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021.Ngày 04/4/ 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sáng ngày 27/3/2018 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu(CSDL) quản lý đất đai huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

 

 

 

 

80 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...