Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:

Ngày 16/4/2018 Tại hội Hội trường UBND thành phố Lai Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo UBND Thành phố, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường , Văn phòng đăng ký QSD đất, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố và một số xã, phường trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 08/3/2018 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021.Ngày 04/4/ 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sáng ngày 27/3/2018 lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu(CSDL) quản lý đất đai huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

 

 

 

 

116 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...