Chiều ngày 22/01 /2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Dự và điều hành hội nghị có đồng chí vũ Văn Lương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, chủ tịch công đoàn Sở;  các tổ chức  đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Sáng 22/01/2018, Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Sáng ngày 22/01/2018, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sau khi Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai được ký kết, ngày 17/9/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan về tài nguyên môi trường gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý đất đai; Đo đạc bản đồ, viễn thám; Quản lý tài nguyên khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu; Tổ chức bộ máy cán bộ; Công nghệ thông tin; Cải cách hành chính và các nội dung khác.Thực hiện biên bản hợp tác, giai đoạn 2015-2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã tổ chức 01 đoàn tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về tổ chức, cơ chế hoạt động, tài chính, chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểm. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường 02 tỉnh vẫn thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên 9 lĩnh vực được giao,

Sáng ngày 22/12/2017, tại Sở tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối với Công ty Cổ phần đấu giá nhân văn, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các huyện thuộc tỉnh LaiChâu

          Tham dự phiên đấu giá gồm có: Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu: Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở; Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, Ông Nguyễn Thái Lực - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,  Ông: Hoàng Kiều Anh - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu;  Đại diện Công ty Cổ phần bán đấu giá nhân văn: Bà Phan Thị Thu Hoài - Đấu giá viên số thẻ: 79/ĐGV và Ông Lê Văn Sơn; lãnh đạo Phòng Khoáng sản, phòng Tổ chức-Hành chính của sở.

         

         Căn cứ Quyết định số 1825/QD-UBND ngày 23/12/2016 UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2017.

Sáng ngày 15/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức tập huấn các quy định pháp luật mới về tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo có đồng chí Vũ Văn Lương –  Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở; các phòng đơn vị thuộc sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện thành phố, Đại diện UBND xã, phường, thị trấn người làm nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực.

           Hội nghị đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới về tài nguyên và môi trường bao gồm:

Các quy định về điều tra, xây dựng, thẩm định giá đất; hướng dẫn cách xác định khu vực, vị trí trong Bảng giá đất.

Giải quyết tranh chấp đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 Triển khai văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh.

 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Chiều 15/12/2017, tại hội trường sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ngành tài nguyên và Môi trường Lai Châu.

Đồng chí Đ/c Vũ Văn Lương Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Giám đốc Sở TN&MT, chủ trì điều hành Hội nghị, lãnh đạo Sở, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao trong toàn sở. Về thành phần khách mời: phòng Tài nguyên và Môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố, địa chính các phường.

Đánh giá một năm thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã báo cáo trước Hội nghị:  Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi  trường Lai Châu đã triển khai thực hiện một cách toàn diện và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao. Công tác chuyên môn thường xuyên trên các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ, Thanh tra, Xử lý nước thải, … đã được các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và các Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, huyện triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Đ/c Vũ Văn Lương Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng Bộ Giám đốc Sở TN&MT cũng nhấn mạnh:                   Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp Thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

          Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

         Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy; tiếp tục rà soát củng cố hoạt động cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện.

         Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức của ngành tài nguyên và môi trường từ tỉnh đến cơ sở.

        Nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ theo hướng công nghệ số nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.

       Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh, cấp huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh.

        Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

        Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành có liên quan, tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.

        Nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ công chức, viên chức trong ngành tài nguyên và môi trường

Nhiệm vụ năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi tr­ờng Lai Châu là rất lớn. Ban Chấp hành Đảng bộ cùng với tập thể lãnh đạo Sở xây dựng các chường trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để lãnh đạo cán bộ, đảng viên Sở Tài nguyên và Môi tr­ờng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 đã đề ra./.

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật- Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Thực hiện KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017, ngày 02 tháng 10 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 147/QĐ-STNMT về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.

61 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...