Ngày 15/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có văn bản số 167/UBND-TN về việc giao nhiệm vụ rà soát và báo cáo các nội dung bất cập, đề xuất sửa đổi nội dung các văn bản thi hành Luật Đất đai.

Thực hiện Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; Công văn số 1689/CV-CTĐIII ngày 14/9/2018 của Cụm thi đua số III về phát động phong trào thi đua hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động đợt thi đua Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông với các nội dung sau:

Thực hiện kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 09/7/2018 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 05/7/2018 của Đảng uỷ Sở về tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị Quyết hội nghi trung ương 7 khoá XII của Đảng.

Trong 03 ngày, từ 29/06 đến 01/07 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái - Đơn vị Cụm Trưởng năm 2018 đã chủ trì tổ chức Giải thi đấu thể thao và Liên hoan văn nghệ Cụm thi đua số III - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Giải thi đấu thể thao và Liên hoan văn nghệ có 262 vận động viên, diễn viên đến từ 6 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong Cụm gồm: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Yên Bái.

Thực hiện Kế hoạch số 835/KH-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giám đốc Sở đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố và Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...