1

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 1: Dữ liệu về thửa đất

 

2

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 2: Dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất

 

3

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 3: Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất

 

4

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 4: Dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

5

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

 

6

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 6: Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

 

7

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 7: Dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

8

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 1: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

 

9

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 2: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện;

 

10

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 3: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã

 

11

Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai - Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.

 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...