Thực hiện Công văn số 1161/UBND-NC ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nội dung sau:

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 08/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mở lớp đào tạo quản trị mạng máy chủ, quản trị mạng CSDL và vận hành CSDL địa chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo triệu tập học viên lớp đào tạo quản trị mạng máy chủ, quản trị mạng CSDL và vận hành CSDL địa chính như sau:

1. Thời gian: 10 ngày, từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 và từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

3. Một số lưu ý:

- Khi đi học viên mang theo máy tính để cài đặt phần mềm và thực hành.

- Ban tổ chức đón tiếp và phát tài liệu từ 7 giờ 30 phút, ngày 20/8/2018.

(Mọi thông tin xin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Phương Hạnh, Phó Trưởng ban Quản lý dự án tổng thể hồ sơ địa chính, số điện thoại 0982 906 803)

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Thổ sắp xếp thời gian, cho các học viên dự lớp đạo tạo đầy đủ, đúng thành phần.

Đề nghị tất cả các học viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

 

DANH SÁCH Lớp

(Khu dc số 1 mở rộng, P.Đông Phong, TP Lai Châu-Số : 220/TB-TTPTQĐ)

Thực hiện Công văn số 3438/BTNMT-PC ngày 29/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QLPL về tài nguyên và môi trường,

 

Để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu (đang còn hiệu lực); Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan có tên trên và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát các văn bản đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến tài nguyên và môi trường (đang còn hiện lực) và tổng hợp vướng mắc, bất cập trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 

Nội dung chi tiết theo Công văn số 3438/BTNMT-PC ngày 29/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo (đề nghị Quý cơ quan tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và môi trường (Sotnmt.laichau.gov.vn), vào mục Góp ý dự thảo văn bản).

 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan có tên trên phối hợp tổng hợp, báo cáo bằng văn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi qua thư điện tử: ttratnmtlc@gmail.com trước ngày 16/7/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và môi trường. Trong quá trình thực hiện liên hệ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại 0213. 3877516./.

 

368 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...