- Quyết định V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát ( khu vực 1) làm VLXDTT ở khu vực chưa thăm dò tại suối Nậm Nhùn,thị trấn Nậm Nhùn, Lai Châu

- Quyết định V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản tại mỏ đá Hà Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, Lai Châu

- Quyết định V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát ( khu vực 2) làm VLXDTT ở khu vực chưa thăm dò tại suối Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- Quyết định V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT ở khu vực chưa thăm dò tại sông Nậm Mu, bản Phiêng Cúm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu

- Quyết định V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT ở khu vực chưa thăm dò tại mỏ đá Pá Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm nhùn, Lai Châu

- Quyết định V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét làm VLXDTT ở khu vực chưa thăm dò tại mỏ sét Hua Bó, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu

- Quyết định V/v phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

- Quyết định V/v cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXDTT diện tích khu vực mở rộng khu khai thác mỏ đá Tẳng Đán- Bản Mường, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu

 

 - THÔNG BÁO kết quả  lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- THÔNG BÁO Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

 - THÔNG BÁO việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- THÔNG BÁO Về việc công khai TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO Về việc công khai TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã  trên địa bàn tỉnh Lai Châu

- TÀI LIỆU tập huấn các quy định pháp luật mới tài nguyên và môi trường (ngày 15 tháng 12 năm 2017)

 - THÔNG BÁO V/v công khai danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm năm 2017(Số 1149/ TB-STNMT)

- THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu(Số: 1087/TB-STNMT)

 - THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản quặng đồng mỏ Lao Chải, xã Khun Há, huyện Tam Đường (Số: 1080/TB-STNMT)

 Tiêu chí Xét chọn hồ sơ của các tổ chức, ca nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 - THÔNG BÁO V/v công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu(Số 1491/ QĐ-UBND)

 - THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Số: 947/TB-STNMT)

- THÔNG BÁO Triệu tập học viên lớp đào tạo quản trị mạng máy chủ, quản trị mạng CSDL và vận hành CSDL địa chính cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Sìn Hồ                     

- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(Số 816) 

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Số: 831 /TB-STNMT)
- THÔNG BÁO Về việc tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Số: 832/TB-STNMT)

 

46 Người đang Online

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...