Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 33 /2014//QD-UBND QĐ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ-LAI CHÂU 36 05/11/2014
2 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG DÙNG BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG PHƯỜNG, THỊ TRẤN 6 30/10/2014
3 1345 //QĐ-UBND QĐ BAN HÀNH KE HOACH TRUYEN THONG VE KIEM SOAT THU TUC HANH CHINH 16 28/10/2014
4 123-KH//TU Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 154/TB-TW của Ban Bí thư Trung ương về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” 18 24/10/2014
5 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/CỔNG GIAO LƯU TRỰC TUYẾN GIAO LƯU TRỰC TUYẾN 28/10/2014 20/10/2014
6 DỰ THẢO QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 /TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 16/10/2014
7 BẢN TIN TNMT SỐ 3/2014 RA HÀNG QUÝ 413 15/08/2014
8 MẪU BÁO CÁO /Tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện GỬI HUYỆN 14/08/2014
9 SỐ 1170//UBND-TN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SD ĐẤT NĂM 2014 26 12/08/2014
10 2014 TaiLieuTapHuan_huyenSinHo 9 08/08/2014
11 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN 12 04/08/2014
12 TB 401//TB-STNMT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị sơ kết công tác ngành tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2014 31 01/08/2014
13 SỐ 3128//BTNMT-TC xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về TNMT 20 25/07/2014
14 THÔNG BÁO SỐ 641//TB-STNMT Kết quả phê duyệt bổ sung các khu vực không đấu giá quyền KTKS làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh 13 21/07/2014
15 SỐ 556//STNMT-VP KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ VỪA HỌC, VỪA LÀM 26 08/07/2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...