Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 77/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai 1 29/12/2017
2 1653/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 26/12/2017
3 1654/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 8 26/12/2017
4 1652/QĐ-UBND V/v giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 26/12/2017
5 1610/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số nôi dung Quyết định số 573/QĐ-UB ngày 19/052005 của UBND tỉnh Lai Châu 9 18/12/2017
6 1584/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất tại các phường Tân Phong thành phố Lai Châu giao chu UBND thành phố Lai Châu quản lý 3 12/12/2017
7 1544/QĐ-UBND V/v thu hồi một phần diện tích của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thịnh, cho công ty TNHH một thành viên Đại Hải thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất thương mại, dịch vụ 7 30/11/2017
8 1538/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 7 29/11/2017
9 1539/QĐ-UBNd V/v chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 29/11/2017
10 1540/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 29/11/2017
11 1514/QĐ-UBND V/v Giao đất cho Sở Giao thông vận tải thực hiện dự án sử lý điểm đen tại km 38+500/QL.4D 2 22/11/2017
12 1515/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 22/11/2017
13 1516/QĐ-UBND V/v Giao đất Cho BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để đầu tư xây dựng cụm quản lý bảo vệ rừng Mù Cả xã Mù Cả huyện Mường Tè 4 22/11/2017
14 1536/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 22/11/2017
15 1537/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 22/11/2017
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 34/2014//QĐ-UBND QĐ TRÌNH TỰ THU HỒI, GIAO ĐẤT , CHO THUÊ ĐẤT .. - LAI CHÂU 73 05/11/2014
2 33 /2014//QD-UBND QĐ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ-LAI CHÂU 41 05/11/2014
3 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ MÔI TRƯỜNG DÙNG BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH – XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG PHƯỜNG, THỊ TRẤN 8 30/10/2014
4 1345 //QĐ-UBND QĐ BAN HÀNH KE HOACH TRUYEN THONG VE KIEM SOAT THU TUC HANH CHINH 18 28/10/2014
5 123-KH//TU Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 154/TB-TW của Ban Bí thư Trung ương về 5 năm thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Khóa X về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” 21 24/10/2014
6 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG/CỔNG GIAO LƯU TRỰC TUYẾN GIAO LƯU TRỰC TUYẾN 28/10/2014 20/10/2014
7 DỰ THẢO QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 /TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 16/10/2014
8 BẢN TIN TNMT SỐ 3/2014 RA HÀNG QUÝ 452 15/08/2014
9 MẪU BÁO CÁO /Tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện GỬI HUYỆN 14/08/2014
10 SỐ 1170//UBND-TN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SD ĐẤT NĂM 2014 28 12/08/2014
11 2014 TaiLieuTapHuan_huyenSinHo 11 08/08/2014
12 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN 13 04/08/2014
13 TB 401//TB-STNMT Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị sơ kết công tác ngành tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2014 33 01/08/2014
14 SỐ 3128//BTNMT-TC xin ý kiến góp ý dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về TNMT 23 25/07/2014
15 THÔNG BÁO SỐ 641//TB-STNMT Kết quả phê duyệt bổ sung các khu vực không đấu giá quyền KTKS làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh 15 21/07/2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...