Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 SỐ 556//STNMT-VP KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO HỆ VỪA HỌC, VỪA LÀM 28 08/07/2014
2 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI 690 17/06/2014
3 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN /HƯỚNG DẪN THI HÀNH LĐĐ NĂM 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LĐĐ NĂM 2013 16/06/2014
4 43//NQ-CP Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. 6 06/06/2014
5 QĐ 71//QĐ-STNMT DANH SÁCH PHÔI GCN ĐÃ HỦY 55 05/06/2014
6 BẢN TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2/2014 SỐ 2/2014 1737 04/06/2014
7 Số: 28/2014//TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 15 02/06/2014
8 27/2014//TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 5 30/05/2014
9 THÔNG BÁO SỐ 285//TB-STNMT Tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác 27 30/05/2014
10 228/LĐLĐ V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc là 25-31/5/2014 7 29/05/2014
11 BẢN TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1/2014 21 28/05/2014
12 26/2014//TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 10 28/05/2014
13 486//STNMT-ĐCKS V/v đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong phạm vi công trình 11 27/05/2014
14 282//TB-STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30 26/05/2014
15 NQ Số: 88/2013//NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 21 26/05/2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...