Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 898/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 1334/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Lai Châu 4 23/08/2017
2 872/QĐ-UBND V/v Chấm dứt hiệu lực QĐ số 1578/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 chủa UBND tỉnh Lai Châu 5 17/08/2017
3 847/QĐ-UBND V/v Cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 3 09/08/2017
4 848/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 09/08/2017
5 843/QĐ-UBND V/v Giao đất cho UBND huyện Nậm Nhùn để đầu tư xây dựng công trình.Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ và dân cư thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn 1 09/08/2017
6 849/QĐ-UBND V/v Cho phép chuyển mục đích sử dụng và cho thuê bổ sung để sư dụng vào mục đích: Đất thương mai dich vụ kho chứa vật liêu xây dưng 8 09/08/2017
7 844/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND huyện Nậm Nhùn để xây dựng công trình: Xây dựng điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm nhùn 4 09/08/2017
8 845/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND huyện Nậm Nhùn để xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính thị trấn Nậm Nhùn 3 09/08/2017
9 826/QĐ-UBND V/v Giao đất, giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 04/08/2017
10 817/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 02/08/2017
11 816/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất và cho DNTNXD Thanh Bình thêu đất để sử dụng và mục đích, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm ( khai thác lộ thiên mỏ đá làm vật liêu xây dựng thông thường mỏ đá hang tôm ) tại xã Lê Lợi huyện Nậm Nhùn 2 02/08/2017
12 773/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 24/07/2017
13 772/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, cho thêu đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 24/07/2017
14 753/QD-UBND V/v Điều chỉnh vị trí thửa đất của Công ty cổ phần Cao Su Lai Châu tại phường Tân Phong , Thành phố Lai Châu 5 19/07/2017
15 747/QĐ-ubnd V/v Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐất, quyền sở hữu nha ở và tài sản khác gắn liền với đất 2 19/07/2017
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 272//TB-STNMT Tra cứu văn bản tài liệu mới phát hành 148 22/05/2014
2 Số 481//QĐ-UBND, ngày 21/5/2014 Bảng đơn giá (Kèm theo QĐ Số 481/QĐ-UBND ngày 21/5/2014) Về việc phê duyệt Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính... 236 21/05/2014
3 Số 481//QĐ-UBND ngày 21/5/2014 Về việc phê duyệt Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 67 21/05/2014
4 24/2014//TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính 29 19/05/2014
5 23/2014//TT-BTNMT Quy định về cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 22 19/05/2014
6 NĐ Số: 43/2014//NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 9 15/05/2014
7 TÀI LIỆU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG /HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 2014 5. BANG RON ngay MTTG.pdf 14/05/2014
8 TÀI LIỆU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG/HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 2014 TÀI LIỆU CHỦ ĐỀ 5_6_2014 14/05/2014
9 SỐ 22/2014//TT-BTNMT Hướng dẫn Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, ... 6 05/05/2014
10 19/2014//TT-BTNMT Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường 6 23/04/2014
11 18/2014//TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ 6 22/04/2014
12 17/2014//TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa 6 21/04/2014
13 Số 90-KH\/BTGTU Kế hoạch tuyên truyền Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lai Châu 10 18/04/2014
14 16/2014//TT-BTNMT Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 14 14/04/2014
15 Số 09//CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN :"VV đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh; Dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 14/04/2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...