Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 27/2013/CĐ-UBND ngày 14/04/2014 Về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm lớn của tỉnh 30/2, 01/5 và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 14/04/2014
2 03/2012//TT-BTNMT Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện, thuỷ lợi 19 12/04/2014
3 10/2014//QĐ-UBND QĐ. Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 11/04/2014
4 09/2014//QĐ-UBND QĐ. Quyết định ban hành quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 chỗ ngồi hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 11/04/2014
5 08/2014//QĐ-UBND QĐ. Quyết định ban hành quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 11/04/2014
6 Số 335/2014//QĐ-UBND ngày 10/4/2014 Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 19 10/04/2014
7 Số 15/2014//TT-BTNMTngày 24/3/2014 Quy đinh việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, Cấp phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 24 24/03/2014
8 Số 76/2014//HD-STNMT ngày 14/3/2014 Lập, thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán và sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, goai đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 132 14/03/2014
9 Số 164//STNMT- NKT Phối hợp tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2014 13 14/03/2014
10 Tài liệu tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2014 VIDEO_NGAY NUOC THE GIOI.rar 10 14/03/2014
11 Số 139/2014//STNMT-NKT ngày 05/3/2014 Về việc tham gia báo cáo khoa học hoặc tham luận tại Hội thảo khao học " Nước và Năng Lượng" 26 05/03/2014
12 Số 05//CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN :Về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người 99 25/02/2014
13 Số 39/2013//TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích. 5 13/02/2014
14 Số 01/2014//TT-TTg ngày 11/02/2014 về chế độ bồi dưỡng chế độ tư pháp 6 11/02/2014
15 Số: 02 /2014//TT-BTNMT Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 9 22/01/2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...