Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 27/2013/CĐ-UBND ngày 14/04/2014 Về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm lớn của tỉnh 30/2, 01/5 và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 14/04/2014
2 03/2012//TT-BTNMT Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện, thuỷ lợi 21 12/04/2014
3 10/2014//QĐ-UBND QĐ. Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 11/04/2014
4 09/2014//QĐ-UBND QĐ. Quyết định ban hành quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 chỗ ngồi hoặc bè hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 11/04/2014
5 08/2014//QĐ-UBND QĐ. Quyết định ban hành quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 11/04/2014
6 Số 335/2014//QĐ-UBND ngày 10/4/2014 Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 10/04/2014
7 Số 15/2014//TT-BTNMTngày 24/3/2014 Quy đinh việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, Cấp phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 24 24/03/2014
8 Số 76/2014//HD-STNMT ngày 14/3/2014 Lập, thẩm định Thiết kế kỹ thuật dự toán và sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính phục vụ thu hồi đất, goai đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 135 14/03/2014
9 Số 164//STNMT- NKT Phối hợp tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2014 13 14/03/2014
10 Tài liệu tuyên truyền Ngày nước thế giới năm 2014 VIDEO_NGAY NUOC THE GIOI.rar 11 14/03/2014
11 Số 139/2014//STNMT-NKT ngày 05/3/2014 Về việc tham gia báo cáo khoa học hoặc tham luận tại Hội thảo khao học " Nước và Năng Lượng" 28 05/03/2014
12 Số 05//CĐ-UBND CÔNG ĐIỆN :Về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người 134 25/02/2014
13 Số 39/2013//TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích. 5 13/02/2014
14 Số 01/2014//TT-TTg ngày 11/02/2014 về chế độ bồi dưỡng chế độ tư pháp 6 11/02/2014
15 Số: 02 /2014//TT-BTNMT Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 10 22/01/2014
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 748/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 2 19/07/2017
2 749/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 19/07/2017
3 750/QD-UBND V/v Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 và bổ sung một số nội dụng tại khoản 1 khoản 3 Điều 2 QĐ 1659/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh 3 19/07/2017
4 682/QĐ-UBND V/v Gaio đất cho Bảo Hiểm xã hội tỉnh Lai Châu để xây dựng trụ sở làm việc cho Bảo Hiểm xã hội huyện Nậm Nhùn 2 05/07/2017
5 640/QĐ-UBND Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2 23/06/2017
6 641/QĐ-UBND Về việc chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 3 23/06/2017
7 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 21 15/06/2017
8 576/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5 09/06/2017
9 687/QĐ-UBND V/v thu hồi đất và cho Hợp tác xã dịch vụ cơ khí Mường Lự thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm ( Khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Hua Bó) tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường 4 06/06/2017
10 515/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 30/05/2017
11 501/QĐ-UBND Về việc giao đất và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5 25/05/2017
12 502/QĐ-UBND Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lời với đất 3 25/05/2017
13 503/QĐ-UBND Về việc giao đất và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 3 25/05/2017
14 475/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 7 18/05/2017
15 451/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, giao đất cho thuê đất tại đại bàn phường Tân Phong,Tành phố Lai Châu 5 16/05/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...