Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 01/2014//TT - BTNMT ngày 14/01/2014 Quy đinh về trang phục, phù hiệu,cấp hiệu, biểu hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 7 14/01/2014
2 Số 58/2013//TT-BTNMT ngày 31/12/2013 Ban hành định mức kinh tế - ký thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo. 4 31/12/2013
3 Số 57/2013//TT-BTNMT ngày 31/12/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường 17 31/12/2013
4 Số 56/2013//TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tầu 5 31/12/2013
5 Số 53/2013//TT-BTNMT ngày 30/12/2013 Quy định tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 4 30/12/2013
6 Số 51/2013//TT-BTNMT ngày 27/12/2013 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ 106 27/12/2013
7 Số 52/2013//TT-BTNMT ngày 27/12/2013 Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm/ 3 27/12/2013
8 Số 50/2013//TT-BTNMTngày 27/12/2013 Ban hành đinh mức kinh tế - ký thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 10 27/12/2013
9 Số 39/2013//TT-BTNMT ngày 10/11/2013 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn 5 30/11/2013
10 Số 203/2013//NĐ-CP ngày 28/11/2013 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 5 28/11/2013
11 Số 201/2013//NĐ-CP ngày 27/11/2013 Quy định chi tiết hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 3 27/11/2013
12 Số 179/2013//NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định về sử phạt vi hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 5 14/11/2013
13 31/2013//QĐ- UBND Bổ sung một số nội dung của Quyết định 36/2012/QĐ - UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bà tỉnh Lai Châu 14 14/11/2013
14 Số 173/2013//NĐ-CP ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ 9 13/11/2013
15 Số 165/2013//NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nông nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường 10 12/11/2013

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...