Kết quả Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai .

Sau khi Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai được ký kết, ngày 17/9/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan về tài nguyên môi trường gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý đất đai; Đo đạc bản đồ, viễn thám; Quản lý tài nguyên khoáng sản; Bảo vệ môi trường; Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu; Tổ chức bộ máy cán bộ; Công nghệ thông tin; Cải cách hành chính và các nội dung khác.Thực hiện biên bản hợp tác, giai đoạn 2015-2017 Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã tổ chức 01 đoàn tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về tổ chức, cơ chế hoạt động, tài chính, chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểm. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường 02 tỉnh vẫn thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên 9 lĩnh vực được giao,

.

Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản.

 Quyết định này Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư.
 
.

Ngày Đất ngập nước thế giới 2018: Đất ngập nước làm thành phố sống động hơn.

Banner quảng bá Ngày đất ngập nước 2018

Ngày 02 tháng 02 hàng năm được chọn là Ngày đất ngập nước thế giới. Đây cũng là ngày Thế giới và Liên Hợp Quốc thông qua Công ước về vùng đất ngập nước vào ngày 02 tháng 02 năm 1971, tại thành phố Ramsar, Iran (Công Ước Ramsar).

 
Kể từ năm 1997, Ban thư ký Ramsar đã cung cấp tài liệu nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng và giá trị của các vùng đất ngập nước.

 Chủ đề chính của Ngày đất ngập nước thế giới năm 2018 với chủ đề “Đất ngập nước làm thành phố sống động hơn” nhằm nhấn mạnh vai trò và giá trị của đất ngập nước đô thị. Theo đó, đất ngập nước đô thị được coi là đất có giá trị, không phải đất hoang.

Ngày đất ngập nước thế giới năm 2018  cũng kêu gọi các cộng hành động để giữ, phục hồi và quản lý các vùng đất ngập nước đô thị; đồng thời, cần phát triển đô thị bền vững kết hợp với bảo vệ các vùng đất ngập nước.

Theo thống kê, tính đến năm 2017, có hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thị trấn và thành phố. Đến năm 2050, tỷ lệ đó dự kiến sẽ tăng lên 2/3. Các vùng đất ngập nước đô thị có nhiều lợi ích và rất quan trọng  giúp cho các thành phố giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường đô thị như: Giảm lũ lụt; tái cấp nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và các nhu cầu dân sinh; Lọc chất thải và cải thiện chất lượng nước; Cải thiện chất lượng không khí đô thị; Thúc đẩy phúc lợi xã hội và con người. Bên cạnh đó, các vùng đất ngập nước đô thị cũng tạo ra các cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân khi biết phát huy hiệu quả các giá trị vùng đất ngập nước.

 

 .

Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...