Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2018/QĐ- UBND Quyết định Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 08/05/2018
2 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 8 23/04/2018
3 1652/QĐ-UBND V/v giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 26/12/2017
4 1653/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 26/12/2017
5 1654/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 26/12/2017
6 1610/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số nôi dung Quyết định số 573/QĐ-UB ngày 19/052005 của UBND tỉnh Lai Châu 18/12/2017
7 1584/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất tại các phường Tân Phong thành phố Lai Châu giao chu UBND thành phố Lai Châu quản lý 12/12/2017
8 1544/QĐ-UBND V/v thu hồi một phần diện tích của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thịnh, cho công ty TNHH một thành viên Đại Hải thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất thương mại, dịch vụ 30/11/2017
9 1538/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 29/11/2017
10 1539/QĐ-UBNd V/v chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 29/11/2017
11 1540/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 29/11/2017
12 1514/QĐ-UBND V/v Giao đất cho Sở Giao thông vận tải thực hiện dự án sử lý điểm đen tại km 38+500/QL.4D 22/11/2017
13 1515/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 22/11/2017
14 1516/QĐ-UBND V/v Giao đất Cho BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để đầu tư xây dựng cụm quản lý bảo vệ rừng Mù Cả xã Mù Cả huyện Mường Tè 22/11/2017
15 1536/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 22/11/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...