Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 28/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 13/08/2018
2 2499/QĐ-BTNMT Ban hành quy định về phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường 10 09/08/2018
3 26/2018/QĐ-UBND Ban hành QĐ về quản lý,sử dụng quỹ đất do UBND xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 17/07/2018
4 25/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu 22/06/2018
5 23/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 1 30/05/2018
6 16/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 18/05/2018
7 60/NQ-CP Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu 6 17/05/2018
8 482/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 8 15/05/2018
9 22/2018/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 10/05/2018
10 22/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 10/05/2018
11 16/2018/QĐ- UBND Quyết định Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 39 08/05/2018
12 436/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Đức Cường nay là Công ty TNHHMTV Đức Cường; cho công ty TNHHMTV Xuân Bắc tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích; Đất thương mại, dịch vụ 6 07/05/2018
13 437/QĐ-UBNd V/v Huỷ nội dung bồi thường hỗ trợ của Ông Vàng Văn Nỏi đã được UBND tinht phê duyệt tại QĐ số 1268/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 7 07/05/2018
14 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 14 23/04/2018
15 382/QĐ-UBND V/v Giao Cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT tỉnh Lai Châu để thục hiện dự án Chỉnh trang đô thị san gạt mặt bằng tạo quỹ đất bố trí tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại trục đương Lê Duẩn , phường Tân Phong, thành phố Lai Châu 8 19/04/2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...