Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 16 15/06/2017
2 5542/BTNMT-TTRr Chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT 13 24/01/2017
3 02/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 60 18/01/2017
4 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 12 06/01/2017
5 1732/QĐ - UBND Về việc cho phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công công trình 18 12/12/2016
6 1731/QĐ - UBND Về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 05 dự án thuộc các huyện: Sìn Hồ và Phong Thổ 13 12/12/2016
7 1730/ QĐ - UBND Về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 09 dự án thuộc huyện Sìn Hồ 39 12/12/2016
8 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 14 29/11/2016
9 Số: 39/2016/QĐ-UBND Ban hành QĐ mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi NN thu hồi đất 107 29/10/2016
10 Số: 35 /2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 23/09/2016
11 Số: 36 /2016/QĐ-UBND Về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 26 23/09/2016
12 2051/QĐ-BTNMT Ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 17 07/09/2016
13 Số 32/2016/QĐ-UBND Quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 47 04/09/2016
14 Số: 21/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đấtcủa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu 143 25/07/2016
15 509/2016/QĐ-UBND Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân Thành Nam để thực hiện dự án: Xây dựng Trung tâm Thương mại và dịc vu 22 01/06/2016

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...