Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 387/QĐ-UBND V/v Gia han sử dụng đất cho Công ty CPĐTư phát triển Chè Tam Đường do vi phạm không đưa đất vào sử dụng 4 19/04/2018
2 388/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 9 19/04/2018
3 14/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 16/04/2018
4 14/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 16/04/2018
5 305/QĐ-UBND V/v Thu hồi lại đất của Công Ty TNHH Tư vấn Lạc Hồng; Cho Công Ty TNHHMTV Hồng Vân thuê đất đề tiếp tục sử dụng vào mục đích; Đất thương mại dịch vụ xây dựng trụ sở làm việc, kho chứa hàng bãi để xe và các hạng mục khác tại địa bàn phường Tân phong, thành phố Lai Châu 4 02/04/2018
6 306/QĐ-UBND V/v Thu hồi lại đất của Công ty TNHHTM tổng hợp Than Uyên - tỉnh Lai Châu; Cho Công Ty TNHH Quỳnh Trang thuê đất để tiếp tục sử dụng và mục đích; Đất thương mại, dịch vụ, của hàng và kho chứa hàng phục vụ kinh doanh tại địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 6 02/04/2018
7 307/QĐ-UBND V/v Thu hồi lại đất của Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Vũ; Cho Công ty TNHHTMV Trường Quang thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích; Đất thương mại, dịch vụ xây dựng trụ sở làm việc và kinh doanh kho hàng tại địa bàn phương Đoàn Kết, thành phố Lai Châu 8 02/04/2018
8 287/QĐ-UBNd V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất để thực hiện dự án: Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas và các sản phẩm hoá dầu tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 29/03/2018
9 288/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 4 29/03/2018
10 289/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 5 29/03/2018
11 290/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 4 29/03/2018
12 291/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 5 29/03/2018
13 292/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 3 29/03/2018
14 293/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 5 29/03/2018
15 08/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Lai Châu 19/03/2018

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...