Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 290/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 3 29/03/2018
2 291/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 3 29/03/2018
3 292/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 2 29/03/2018
4 293/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 4 29/03/2018
5 136/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 12 liên tục; giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý theo quy định 4 07/02/2018
6 137/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đât, cho thuê đất, giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 4 07/02/2018
7 140/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 2 07/02/2018
8 141/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 3 07/02/2018
9 74/QĐ-UBND V/v Cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 2 26/01/2018
10 75/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh khoản 1 Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 1 QĐ 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh 3 26/01/2018
11 76/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên để quản lý tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 4 26/01/2018
12 77/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 3 26/01/2018
13 1653/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 4 26/12/2017
14 1654/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 26/12/2017
15 1652/QĐ-UBND V/v giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 26/12/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...