Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 508/2016-UBND Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH thương mại Hưng Thinh để thực hiện 02 dự án: Xây dựng Siêu thị, của hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp và dự án xây dựng Siêu thị, của hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp 20 01/06/2016
2 510/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến để thực hiện dự án: Xây dựng cửa hàng xăng dầu và các hạng mục phụ tại địa bàn xã Bản bo, huyện Tam Đường 13 01/06/2016
3 565/QĐ-UBND Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 21/05/2016
4 02/2016/TT-BTNMT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10.000 12 22/03/2016
5 03/2016/TT-BTNMT THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 45 17/03/2016
6 399/QĐ- BTNMT V/v đính chính thông tư số 58/2015/TT-BTNMT 22 14/03/2016
7 12/2016NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 7 24/02/2016
8 01/2016/TT-BTNMT Thông tư về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp 17 13/01/2016
9 Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý,sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc 8 16/11/2015
10 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 10 12/11/2015
11 Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ 22 01/11/2015
12 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT về ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường 14 23/10/2015
13 Số 1723/QĐ-BTNMT Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ tại Bộ TNMT 128 15/07/2015
14 Số: 104/2014//NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT 5 14/11/2014
15 Kich ban BDKH_NBD nam 2012 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 5 11/09/2014

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...