Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 05/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 09/02/2018
2 136/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 12 liên tục; giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý theo quy định 5 07/02/2018
3 137/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đât, cho thuê đất, giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 07/02/2018
4 140/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 4 07/02/2018
5 141/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 07/02/2018
6 74/QĐ-UBND V/v Cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 3 26/01/2018
7 75/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh khoản 1 Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 1 QĐ 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh 4 26/01/2018
8 76/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên để quản lý tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 8 26/01/2018
9 77/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 26/01/2018
10 Thông tư 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Moi trường 3 29/12/2017
11 77/2017/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 66, Luật Đất đai 1 29/12/2017
12 1653/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 26/12/2017
13 1654/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 8 26/12/2017
14 1652/QĐ-UBND V/v giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 26/12/2017
15 1610/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số nôi dung Quyết định số 573/QĐ-UB ngày 19/052005 của UBND tỉnh Lai Châu 9 18/12/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...