Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 290/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 4 29/03/2018
2 291/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 5 29/03/2018
3 292/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 3 29/03/2018
4 293/QĐ-UBND V/v Gia hạn sử dụng đất 5 29/03/2018
5 08/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Lai Châu 4 19/03/2018
6 05/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu 09/02/2018
7 136/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 12 liên tục; giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý theo quy định 5 07/02/2018
8 137/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đât, cho thuê đất, giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 7 07/02/2018
9 140/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 07/02/2018
10 141/QĐ-UBND V/v Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 07/02/2018
11 74/QĐ-UBND V/v Cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 4 26/01/2018
12 75/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh khoản 1 Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 1 QĐ 892/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh 4 26/01/2018
13 76/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên để quản lý tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên 8 26/01/2018
14 77/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 6 26/01/2018
15 Thông tư 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Moi trường 3 29/12/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...