Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 1652/QĐ-UBND V/v giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 6 26/12/2017
2 1610/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số nôi dung Quyết định số 573/QĐ-UB ngày 19/052005 của UBND tỉnh Lai Châu 7 18/12/2017
3 1584/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất tại các phường Tân Phong thành phố Lai Châu giao chu UBND thành phố Lai Châu quản lý 1 12/12/2017
4 1544/QĐ-UBND V/v thu hồi một phần diện tích của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thịnh, cho công ty TNHH một thành viên Đại Hải thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất thương mại, dịch vụ 6 30/11/2017
5 1538/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 29/11/2017
6 1539/QĐ-UBNd V/v chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 4 29/11/2017
7 1540/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 4 29/11/2017
8 1514/QĐ-UBND V/v Giao đất cho Sở Giao thông vận tải thực hiện dự án sử lý điểm đen tại km 38+500/QL.4D 1 22/11/2017
9 1515/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 5 22/11/2017
10 1516/QĐ-UBND V/v Giao đất Cho BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để đầu tư xây dựng cụm quản lý bảo vệ rừng Mù Cả xã Mù Cả huyện Mường Tè 2 22/11/2017
11 1536/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 3 22/11/2017
12 1537/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 3 22/11/2017
13 1391/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất của Trung tâm gioá dục nghề - giáo dực thường xuyên huyện Than Uyê giao đất và cấp GCNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất cho Trung tâm Y tế huyện Than Uyên để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở Y Tễ 2 06/11/2017
14 1392/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 2 06/11/2017
15 1393/QĐ-UBND V/v Giao đất và cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vơi đất 2 06/11/2017

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...