Trang chủ Thông tin vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TNMT Lai Châu

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :01/07/2016 12:00:00 SA)

Các trường hợp vi phạm trên được tổng hợp từ Công văn số 431/STNMT-QLĐ ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc rà soát và công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

TT

Tên tổ chức

 sử dụng đất

có vi phạm

Địa chỉ sử dụng

đất có vi phạm

Thời điểm

thanh tra,

kiểm tra

Nội dung, hình thức

và mức độ vi phạm

Kết quả xử lý vi phạm

Thời điểm

đã xử lý

Hình thức,

mức độ xử lý

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Lai Châu

Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

Tháng 01/2016

Tự ý cho thuê lại tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tháng 01/2016

Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê tài sản gắn liền với đất

2

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Than Uyên

Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

Tháng 01/2016

Tự ý cho thuê lại tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tháng 01/2016

Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê tài sản gắn liền với đất

3

Hợp tác xã Phúc Khoa

Xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên

Tháng 01/2016

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Tháng 01/2016

Xử lý vi phạm hành chính; dừng việc xây dựng các công trình trên đất, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; nếu có nhu cầu, càn làm thủ tục chuyển mục đích theo quy định

4

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Hi.Tech

Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Tháng 01/2016

Sử dụng đất sai mục đích

Tháng 01/2016

Phạt tiền, yêu cầu khôi phục hiện trạng

5

Công ty TNHH Xây dựng Đạt Phát

Xã Phúc Than, huyện Than Uyên

Tháng 01/2016

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Tháng 01/2016

Xử phạt vi phạm hành chính; dừng việc xây dựng công trình trên đất, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước khi vi phạm; nếu có nhu cầu, càn làm thủ tục chuyển mục đích theo quy định

6

Công ty Đầu tư Xây dựng Quyết Tiến

Xã Bản Bo, huyện Tam Đường

Tháng 01/2016

Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư

Tháng 01/2016

Gia hạn sử dụng đất theo Điểm I, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013

7

Công ty Cổ phần Giống vật tư Lai Châu

Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Tháng 4/2016

Tự ý cho thuê lại tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tháng 4/2016

Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê tài sản gắn liền với đất

8

Công ty TNHH Hoàng Yên

Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Tháng 3/2016

Tự ý cho thuê lại tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Tháng 3/2016

Xử phạt vi phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm; yêu cầu chấm dứt việc cho thuê tài sản gắn liền với đất

9

Công ty TNHH Một thành viên Tiến Mạnh

Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Tháng 4/2016

Không đăng ký đất đai

Tháng 4/2016

Xử phạt vi phạm hành chính

10

Doanh nghiệp tự nhân Thành Nam

Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Tháng 4/2016

Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư

Tháng 4/2016

Gia hạn sử dụng đất theo Điểm I, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013

11

Công ty TNHH Thương mại Hưng Thịnh

Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu

Tháng 4/2016

Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư

Tháng 4/2016

Gia hạn sử dụng đất theo Điểm I, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013

12

Công ty Điện lực Lai Châu

Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu

Tháng 5/2016

Lấn, chiếm đất; không đăng ký đất đai lần đầu

 

Xử phạt vi phạm hành chính

Tin liên quan

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU(21/09/2016 9:06:41 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...