Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY
(Ngày đăng :16/07/2015 4:16:20 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LAI CHÂU

 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

          2. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

   Giám đốc:  Vũ Văn Lương  

          ĐT cơ quan: 0213.3 876 585

            

           Các Phó giám đốc

Nguyễn Văn Sáu
ĐT cơ quan: 0213.3 876 580
 Đỗ Văn Tính
ĐT cơ quan: 0213.3 791 447
Đỗ Văn Xiêng
ĐT cơ quan: 0213.3 793 477 

                                                                                                       

                            DANH BẠ ĐIỆN THOẠI                                      Mã vùng ĐT: 0213 

 

Chức danh/Họ và tên ĐT Cơ quan             Email

 

Lãnh đạo Sở

Giám đốc 3 876 585 so.tn&mt-laichau@chinhphu.vn

Vũ Văn Lương

 

Phó Giám đốc 3 876 580 nguyenvansau.stnmt@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Sáu
  3 793 477 xiengdv@gmail.com
Đỗ Văn Tính
  3 791 447 tinhdv.stnmtlc@gmail.com
Đỗ Văn Xiêng
Phòng Tổ chức – Hành chính
Trưởng phòng 3 791 905 vpstnmtlc@gmail.com
Bùi Thị Huế
Phó Trưởng phòng
Đặng Thị Minh Nguyệt
Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính
Trưởng phòng 3 793 298 khtctnmtlc@gmail.com
Vũ Minh Thức
Phó Trưởng phòng 3 793 298  khtctnmtlc@gmail.com 
Nguyễn Phương Hạnh
Nguyễn Thị Hằng
Phòng Quản lý đất đai
Phó Trưởng phòng 3 876 579 pqlddlc@gmail.com
(Phụ trách)
Doanh Thế Phúc
Phó Trưởng phòng    
Vũ Văn Quang
Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám
Trưởng phòng 3 876 895 phambao1981@gmail.com
Phạm Phú Bảo
Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước
Trưởng phòng 3 876 254 pdckstnmtlc@gmail.com
Bùi Văn Hiển
Phó Trưởng phòng 3 876 254 pdckstnmtlc@gmail.com
Nguyễn Đức Tuấn
Lương Thị Lan
Thanh tra
Chánh thanh tra 3 877 516 ttratnmtlc@gmail.com
Trần Văn Hùng
Phó Chánh thanh tra 3 877 516 ttratnmtlc@gmail.com
Phạm Ngọc Hoa  
Phan Tuấn Anh tuananhqlddlc@gmail.com
Chi cục Bảo vệ môi trường
Chi Cục trưởng 3 799 099 hcth.ccmtlaichau@gmail.com
Ngô Xuân Hùng
Phó Chi Cục trưởng 3 798 108 hcth.ccmtlaichau@gmail.com
Đoàn Quang Thiện
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Phó Giám đốc 3 791 369 ttquantractnmtlaichau@gmail.com
(Phụ trách)
Đỗ Xuân Thủy
Trung tâm Phát triển quỹ đất
     
Phó Giám đốc 2 246 739 trungtamphattrienquydatlc2015@gmail.com
(Phụ trách)
Nguyễn Duy Hiền
Văn phòng đăng ký đất đai
Phó Giám đốc 3 795 575 vanphongdangkylaichau@gmail.com
Phạm Thị Lan Anh
(Phụ trách)
Phó Giám đốc 3 791 277 vanphongdangkylaichau@gmail.com
Đào Thế An
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Giám đốc 3 878 133 tungpk97@gmail.com
Phạm Khánh Tùng
Phó Giám đốc 3 792 126  
Nguyễn Văn Hải hai.ttttlaichau@gmail.com
Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường
Giám đốc 3 790 010 nguyentienduyet@gmail.com
Nguyễn Tiến Duyệt
Phó Giám đốc 3 791 230      truongvn1969@gmail.com
Vũ Ngọc Trường
Trần Đình Thành       hthanhtdtnmt@gmail.com

Tin liên quan

TỔ CHỨC BỘ MÁY(16/07/2015 4:15:53 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...