Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY
(Ngày đăng :16/07/2015 4:16:20 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LAI CHÂU

 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

          2. TỔ CHỨC BỘ MÁY 

   Giám đốc:  Vũ Văn Lương  

          ĐT cơ quan: 0213.3 876 585

            

           Các Phó giám đốc

Nguyễn Văn Sáu
ĐT cơ quan: 0213.3 876 580
 Đỗ Văn Tính
ĐT cơ quan: 0213.3 791 447
Đỗ Văn Xiêng
ĐT cơ quan: 0213.3 793 477 

                                                                                                       

                                                                              DANH BẠ ĐIỆN THOẠI                                      Mã vùng ĐT: 0213 

Chức danh/

Họ và tên

ĐT Cơ quan

 

            Email

Lãnh đạo Sở

Giám đốc

Vũ Văn Lương

3 876 585

 

so.tn&mt-laichau@chinhphu.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Sáu

3 876 580

 

nguyenvansau.stnmt@laichau.gov.vn

Phó Giám đốc

Đỗ Văn Tính

3 793 477

 

xiengdv@gmail.com

Phó Giám đốc

Đỗ Văn Xiêng

3 791 447

 

tinhdv.stnmtlc@gmail.com

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng

Bùi Thị Huế

 

Phó Trưởng phòng

Vũ Văn Quang

Đặng Thị Minh Nguyệt

3 791 905

 

vpstnmtlc@gmail.com

 

 

Phòng Tổng hợp, kế hoạch, tài chính

Trưởng phòng

Vũ Minh Thức

3 793 298

 

khtctnmtlc@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Phương Hạnh

3 793 298    khtctnmtlc@gmail.com 

 

 

 

 

Phòng Quản lý đất đai

 

 

   

Phó Trưởng phòng

(Phụ trách)

Doanh Thế Phúc

3 876 579

 

pqlddlc@gmail.com

     

 

Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Trưởng phòng

Phạm Phú Bảo

3 876 895

 

phambao1981@gmail.com

Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước

Trưởng phòng

Bùi Văn Hiển

3 876 254

 

pdckstnmtlc@gmail.com

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Đức Tuấn

Lương Thị Lan

 

3 876 254

 

pdckstnmtlc@gmail.com

 

Thanh tra

Chánh thanh tra

Trần Văn Hùng

3 877 516

 

ttratnmtlc@gmail.com

Phó Chánh thanh tra

Phạm Ngọc Hoa

Phan Tuấn Anh

3 877 516

 

ttratnmtlc@gmail.com

 

 

tuananhqlddlc@gmail.com

Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi Cục trưởng

Ngô Xuân Hùng

3 799 099

 

hcth.ccmtlaichau@gmail.com

Phó Chi Cục trưởng

Đoàn Quang Thiện

3 798 108

 

hcth.ccmtlaichau@gmail.com

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Phó Giám đốc

(Phụ trách)

Đỗ Xuân Thủy

3 791 369

 

ttquantractnmtlaichau@gmail.com

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

     

Phó Giám đốc

(Phụ trách)

Nguyễn Duy Hiền

2 246 739

 

trungtamphattrienquydatlc2015@gmail.com

Văn phòng đăng ký đất đai

Phó Giám đốc

Phạm Thị Lan Anh

(Phụ trách)

3 795 575

 

vanphongdangkylaichau@gmail.com

Phó Giám đốc

Đào Thế An

3 791 277

 

vanphongdangkylaichau@gmail.com

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Giám đốc

Phạm Khánh Tùng

3 878 133

 

tungpk97@gmail.com

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hải

3 792 126

 

 

hai.ttttlaichau@gmail.com

 

 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Giám đốc

Nguyễn Tiến Duyệt

3 790 010

 

nguyentienduyet@gmail.com

Phó Giám đốc

Vũ Ngọc Trường

3 791 230

 

     truongvn1969@gmail.com

 Trần Đình Thành

   

    hthanhtdtnmt@gmail.com

Tin liên quan

Phòng Tổ chức - Hành chính(28/04/2016 8:20:11 SA)

TỔ CHỨC BỘ MÁY(16/07/2015 4:15:53 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...