Trang chủ Thông tin giải quyết TTHC

Thông tin giải quyết Thủ tục Hành chính năm 2017
(Ngày đăng :31/12/2017 12:00:00 SA)

Số liệu đang cập nhật

Tin liên quan

Thông tin giải quyết Thủ tục Hành chính năm 2017(20/01/2018 8:38:03 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...