Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII CỦA ĐẢNG
(Ngày đăng :24/07/2017 7:52:32 SA)

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 07/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quan triệt và triển khai thực hiện hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 20/7/2017 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự buổi học tập Nghị quyết có Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và Ban lãnh đạo Sở, các đồng chí là báo cáo viên của Đảng bộ Sở, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, và toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Vũ Văn Lương nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Để quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị, đồng chí đề nghị các đại biểu bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Sau phần phát biểu của Đồng chí Vũ Văn Lương, đồng chí Đỗ Văn Xiêng phó Bí thư Đảng bộ Sở đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 10-NQ/TW); Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW); Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Hội nghị đã cung cấp những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, giúp nắm vững và vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Kết thúc Hội nghị về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, Đồng chí Vũ Văn Lương nhấn mạnh đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp. từ đó, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy, từng đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của tỉnh, đơn vị đề ra.

Tin liên quan

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG (28/07/2018 10:11:41 SA)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ(28/06/2018 4:15:55 CH)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018(17/04/2018 10:52:24 SA)

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LAI CHÂU GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018(17/04/2018 9:00:24 SA)

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021(06/04/2018 7:21:59 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...