Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động

Kế hoạch thực hiện NĐ 22/2017/NĐ-CP, ngày 24 tháng 02 năm 2017 về hòa giải thương mại
(Ngày đăng :09/08/2017 1:40:21 CH)

         Thực hiện Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch 1426 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong phòng, đơn vị quản lý bằng hình thức phù hợp với quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn. 

Kế hoạch số 1426/KH-UBND 

 

Nghị định 22/2017/NĐ-CP

 

Tin liên quan

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (23/01/2018 8:56:10 SA)

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII(24/01/2018 8:53:33 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ SỞ TN&MT NĂM 2017 (01/02/2018 8:00:42 SA)

Kết quả Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và tỉnh Lào Cai (19/01/2018 7:27:13 SA)

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN(22/12/2017 2:09:50 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...