Trang chủ Tin tức sự kiện Tin trong ngành

Bổ sung một số điều của Thông tư 45/2016/TT-BTNMT về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản
(Ngày đăng :15/01/2018 12:00:00 SA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT về việc bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Theo đó, bổ sung Thông tư này bổ sung thêm Điều 4a Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT và bổ sung khoản 6 vào Điều 1 Mẫu số 30 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT.

Cụ thể bổ sung Điều 4a Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT về xác nhận trữ lượng khoảng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác. Việc xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

1. Xác nhận trữ lượng khoáng sản được thực hiện đồng thời với quá trình thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo két quả thăm dò khoáng sản có trách nhiệm xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác đồng thời với quá trình thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

2. Xác nhận trữ lượng khoáng sản được thực hiện đồng thời trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có văn bản gửi Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (qua Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia) kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để đề nghị xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân để xác định trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác trong nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Trường hợp trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế khai thác bằng trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thì không phải xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 15 tháng 01 năm 2018.

 Thông tư số 51

Tin liên quan

Lấy ý kiến về các phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định(12/12/2018 9:29:33 SA)

Ngày 12/10/2018: Phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” quy mô toàn quốc(10/10/2018 11:04:58 SA)

Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy ngành TN&MT hiệu lực, hiệu quả(05/07/2018 8:52:19 SA)

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ TN&MT trong năm 2018(04/07/2018 10:45:00 SA)

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đo đạc và Bản đồ(02/07/2018 10:03:23 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...