Trang chủ HỦY GCN_QSDĐ

HỦY GCN_QSDĐ
(Ngày đăng :26/09/2017 12:00:00 SA)

 - DANH SÁCH SỐ SERI GCN_QSD ĐẤT SAI HỎNG PHẢI TIÊU HỦY TOÀN QUỐC

  

Số/Ký hiệu   Trích yếu  
Yên Bái: 66/TB-VPĐK   Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đồng Tháp:64/TB-STNMT   Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
UBND Bình Thanh:3309/QĐ-UBND   Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bà Rịa Vũng Tàu: 375/VPĐK-ĐKCG   Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 62/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 77/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 114/TB-VPĐKĐĐ ngày 21/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Ninh Bình: 507/BC-STNMT ngày 20/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bình Phước: 01/DS-CNVPĐK ngày 14/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Phú Yên: 136/BC-STNMT ngày 03/4/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Gia Lai: 139/TB-VPĐk ngày 29/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Tp.HCM: 1006/CN-Q&ĐK ngày 09/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đồng Nai:1250/VPĐK-PĐKTK ngày 08/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 43/TB-STNMT ngày 09/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Quảng Nam:55/TB-STNMT ngày 25/01/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bến Tre:202/VPĐK-TDDCG ngày 09/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Thanh Hóa:7258/STNMT-ĐĐBĐ ngày 26/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 676/TB-STNMT ngày 11/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 686/TB-STNMT ngày 14/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 710/TB-STNMT ngày 22/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 736/TB-STNMT ngày 29/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 737/TB-STNMT ngày 29/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Đông Anh): 01/BC-VPĐK ngày 08 tháng 1 năm 2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đồng Tháp:05/TB-STNMT Ngày 15/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 10/TB-STNMT ngày 15/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Đông Anh): 14/BC-VPĐKĐĐ ngày 29/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 24/TB-STNMT ngày 22/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 27/TB-STNMT ngày 24/1/20187   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 41/TB-STNMT ngày 08/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 55/TB-STNMT ngày 12/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bình Dương: 56/TB-STNMT   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Trà Vinh:62/VPĐKĐĐ-Đk&CGCN 26/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nam: 292/TB-STNMT ngày 06/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018   Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018   Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Danh sách người Việt Nam định cử ở nước ngoài, chứng nhận người nước ngoài nhận QSH nhà tại Việt Nam   DSVN2017 Tải về
Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy   SNGCNH2017 Tải về
Đắc Lắc: Thông báo hủy giấy chứng nhận   Thông báo hủy bỉ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Hà Giang Thông tin GCN bị thu hồi   Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Hà Giang: 128/TB-STNMT ngày 06/11/2017   Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017   Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017   Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng Tải về
Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017   Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363 Tải về
Đắc Lắc: 538, 542, 543,544,545/TB-VPĐK   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017   Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207 Tải về
Đắc Lắc: 512, 513, 514, 523/TB-STNMT ngày 16/10/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017   Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tải về
Bắc Ninh: 27/TB-VPĐP ngày 06/10/2017   Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn Tải về
Đồng Tháp:64/TB-STNMT .. Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
UBND Bình Thanh:3309/QĐ-UBND   Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bà Rịa Vũng Tàu: 375/VPĐK-ĐKCG   Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 62/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 77/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 114/TB-VPĐKĐĐ ngày 21/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Ninh Bình: 507/BC-STNMT ngày 20/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bình Phước: 01/DS-CNVPĐK ngày 14/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Phú Yên: 136/BC-STNMT ngày 03/4/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Gia Lai: 139/TB-VPĐk ngày 29/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Tp.HCM: 1006/CN-Q&ĐK ngày 09/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đồng Nai:1250/VPĐK-PĐKTK ngày 08/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 43/TB-STNMT ngày 09/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Quảng Nam:55/TB-STNMT ngày 25/01/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bến Tre:202/VPĐK-TDDCG ngày 09/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Thanh Hóa:7258/STNMT-ĐĐBĐ ngày 26/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 676/TB-STNMT ngày 11/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 686/TB-STNMT ngày 14/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 710/TB-STNMT ngày 22/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 736/TB-STNMT ngày 29/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 737/TB-STNMT ngày 29/12/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Đông Anh): 01/BC-VPĐK ngày 08 tháng 1 năm 2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đồng Tháp:05/TB-STNMT Ngày 15/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 10/TB-STNMT ngày 15/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Đông Anh): 14/BC-VPĐKĐĐ ngày 29/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 24/TB-STNMT ngày 22/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 27/TB-STNMT ngày 24/1/20187   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 41/TB-STNMT ngày 08/3/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Đắk Lắk: 55/TB-STNMT ngày 12/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Bình Dương: 56/TB-STNMT   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Trà Vinh:62/VPĐKĐĐ-Đk&CGCN 26/1/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nam: 292/TB-STNMT ngày 06/2/2018   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018   Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018   Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Danh sách người Việt Nam định cử ở nước ngoài, chứng nhận người nước ngoài nhận QSH nhà tại Việt Nam   DSVN2017 Tải về
Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy   SNGCNH2017 Tải về
Đắc Lắc: Thông báo hủy giấy chứng nhận   Thông báo hủy bỉ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Hà Giang Thông tin GCN bị thu hồi   Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Hà Giang: 128/TB-STNMT ngày 06/11/2017   Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017   Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017   Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng Tải về
Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017   Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363 Tải về
Đắc Lắc: 538, 542, 543,544,545/TB-VPĐK   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tải về
Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017   Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207 Tải về
Đắc Lắc: 512, 513, 514, 523/TB-STNMT ngày 16/10/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017   Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam Tải về
Bắc Ninh: 27/TB-VPĐP ngày 06/10/2017   Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn Tải về
Đắc Lắc: 660/TB-STNMT ngày 02/10/2017   Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 674161 cấp cho Công ty Cổ phần Chính Nghĩa Tải về


 

.

Tin liên quan

Hủy GCN quyền sử dụng đất(06/09/2018 10:12:04 SA)

Quyết định V/v hủy Giấy CNQSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất tỉnh Kon Tum(30/08/2018 2:12:22 CH)

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp(09/08/2018 8:15:57 SA)

Thông báo V/v Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 047718 do UBND tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 13/7/2000 cho Trường mẫu giáo Ea Wy với diện tích 292,5m2 tại xã Ea Wy, huyện Ea H' leo không còn giá trị pháp lý(26/07/2018 10:06:32 SA)

Hủy GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã mất có mã số 545552202100113 do sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cấp ngày 14/4/2009 cho Công ty Cổ phần Trường Thành(13/07/2018 9:39:03 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...