Trang chủ HỦY GCN_QSDĐ

Tin liên quan

/(23/09/2016 8:30:07 SA)

Hủy GCN quyền sử dụng đất(12/12/2018 9:18:23 SA)

...(02/10/2018 11:17:04 SA)

...(09/11/2018 3:27:53 CH)

.(06/09/2018 10:12:04 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...