Trang chủ Chuyên mục tin tức

Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của Sở TNMT
(Ngày đăng :04/11/2017 3:11:48 CH)

Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin liên quan

Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của Sở TNMT(04/11/2017 3:11:31 CH)

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH(05/06/2017 9:52:45 SA)

HỦY GCN_QSDĐ(23/09/2016 8:30:07 SA)

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2015(07/01/2016 9:27:45 SA)

Phê duyệt Kế hoạch Định giá đất năm 2016(30/11/2015 8:53:59 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...