Trang chủ Giới thiệu chung Giới thiệu chung

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ngày đăng :24/06/2015 12:00:00 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

 Địa chỉ: Tầng 3, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại thường trực: 0213.3 791 905 * Fax: 0213. 3 877 560
          Email: vpstnmtlc@gmail.com

 

 

 

 Ảnh trụ sở:

Logo của ngành:

 

 

Tin liên quan

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (24/06/2015 1:37:40 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...