Trang chủ Chuyên mục tin tức Thông tin cần biết

Tin liên quan

Văn bản khác(http://laichau.gov.vn/)(30/03/2017 4:17:56 CH)

Bộ Thủ tục hành chính 1_2(28/06/2017 1:30:17 CH)

ĐDN(12/05/2016 11:14:49 SA)

Thủ tục Hành chính(24/06/2015 3:44:25 CH)

DANH SÁCH WEBSITE SỞ TNMT CÁC TỈNH (24/06/2015 8:52:11 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...