Trang chủ Chuyên mục tin tức Thông tin cần biết

Thủ tục Hành chính
(Ngày đăng :24/06/2015 12:00:00 SA)

Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN& MT

Công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu (Số 407/QĐ-UBND) 

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện và không thực hiện giải quyết tiếpnhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 QUYẾT ĐỊNH VV CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

1.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

 

2.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

 

3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

 

 

 

Tin liên quan

.(15/01/2018 8:09:37 SA)

Thông tin cần biết(07/11/2017 8:31:59 SA)

Văn bản khác(http://laichau.gov.vn/)(30/03/2017 4:17:56 CH)

Công bố Bộ Thủ tục hành chính-Sở TNMT(28/06/2017 1:30:17 CH)

ĐDN(12/05/2016 11:14:49 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...