Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII
(Ngày đăng :23/01/2018 12:00:00 SA)

Sáng 22/01/2018, Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Vũ Văn Lương - tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ban lãnh đạo Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Lương cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Vũ Văn Lương nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

           Đồng chí Đỗ Văn Xiêng - Phó Bí thư Đảng Bộ Sở, phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII . Nội dung  Kế hoạch và chương trình hành động nêu rõ lộ trình thực hiện các nhiệm vụ giải pháp căn bản nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, với yêu cầu gắn liền với chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh từng đảng viên dự Hội nghị cần là một tuyên truyền viên, truyền tải thông tin tới từng đảng viên, lãnh đạo gương mẫu, sao cho từng đảng viên" ngấm" tinh thần của Nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, cũng như kịp thời phát hiện, đấu tranh với những quan niệm sai trái, đi ngược lại Nghị quyết của Đảng. Đồng chí đề nghị việc triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Xiêng cũng dành thời gian phân tích đặc thù của ngành  trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng; giao nhiệm vụ chủ trì, đầu mối cho từng đơn vị, yêu cầu xây dựng chỉ tiêu cụ thể về sắp xếp lại bộ máy, các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

Cũng dịp này Hội nghị được BCH Đảng bộ phổ biến, quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Bao gồm các nội dung quan trọng, như: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; Phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài... xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo phong cách Hồ Chí Minh; Giải pháp xây dựng phong cách chỉ đạo, làm việc của người đứng đầu. Đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cần học tập, làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để việc thực hiện Chỉ thị 05 được thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo nghiêm túc, cụ thể hoá trong thực tiễn đối với từng đối tượng, nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, đi vào cuộc sống của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng triển khai nghiêm túc, cần tăng cường chỉ đạo thực hiện cũng như cụ thể hóa trong thực tiễn đối với từng đối tượng nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, đi vào cuộc sống của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng ...

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng Bộ Vũ Văn Lương yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị có bài thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị, có kế hoạch triển khai cụ thể tới từng đảng viên nơi công tác và thực hiện tại đơn vị.

Tin liên quan

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”(23/10/2018 10:21:00 SA)

Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018(10/10/2018 10:59:06 SA)

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG (28/07/2018 10:11:41 SA)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ(28/06/2018 4:15:55 CH)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018(17/04/2018 10:52:24 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...