Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :09/03/2018 4:23:38 CH)

 Thực hiện Công văn số 206/UBND-NC ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố thực hiện nội dung sau:

Quán triệt nội dung Công văn số 206/UBND-NC ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh đến công chức, viên chức phòng, đơn vị. Riêng Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố quán triệt đến công chức, viên chức của phòng và công chức làm nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường cấp xã;

 Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường (các lĩnh vực: Đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, đo đạc bản đồ và khí tượng thủy văn) phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền và chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định;

 Các khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp để báo cáo Giám đốc Sở xem xét xử lý theo quy định.

BTT

Tin liên quan

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG (28/07/2018 10:11:41 SA)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ(28/06/2018 4:15:55 CH)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018(17/04/2018 10:52:24 SA)

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LAI CHÂU GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018(17/04/2018 9:00:24 SA)

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021(06/04/2018 7:21:59 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...