image banner
NGHỊ ĐỊNH Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Số ký hiệu văn bản 02/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 11/05/2020
Ngày hiệu lực 11/05/2020
Trích yếu nội dung NGHỊ ĐỊNH Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Hình thức văn bản Nghị Định
Lĩnh vực Đa dạng sinh học
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân
Tài liệu đính kèm 10.-02-vbhn-btnmt_signed.pdf