image banner
CÔNG ĐIỆN Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng
Số ký hiệu văn bản 53/CĐ-TTg
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực 26/05/2024
Trích yếu nội dung CÔNG ĐIỆN Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Hồng Hà
Tài liệu đính kèm 53.CĐ.TTg.pdf
Chung nhan Tin Nhiem
Mang