image banner
KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/07/2024
Số ký hiệu văn bản 83-KL/TW
Ngày ban hành 21/06/2024
Ngày hiệu lực 21/06/2024
Trích yếu nội dung KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/07/2024
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lương Cường
Tài liệu đính kèm 83.KL.TW.pdf
Chung nhan Tin Nhiem
Mang