Số/Ký hiệu

 

Trích yếu

Tải về

 


 

90/TB- VPĐK ĐĐ .

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Bình 

 

Thông báo Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

 Tải về

 

Đăk Lắk: 27/,28/TB-TNMT

 

V/v hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND huyện CƯM'GAR cấp

 

Tải về

Đăk Lắk: 6522/BC-VPĐKĐĐ

 

V/v danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP

 

Tải về

Hồ Chí Minh: 11473/STNMT-VPĐK

 

V/v không sử dụng phôi giấy bị thất lạc

 

Tải về

 

1385/TB- VPĐKĐĐ –

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La 

 

Thông báo V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sêri số CD 573721 do UBND tỉnh Sơn La cấp cho Công ty cổ phần may DNN theo Quyết định số 1880/QĐ- UBND ngày 04/8/2016 vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CT 00289  

 

Tải về

237/TB- VPĐK 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình 

 

Thông báo V/v hủy GCNQSD đất có số phát hành AI 719979 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm (nay là Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam) 

 

 

Tải về

2177/TB- STNMT 

Sở TN& MT tỉnh Cao Bằng 

 

Thông báo V/v hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

Tải về

1249/TB- VPĐKĐĐ 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La 

 

THông báo V/v hủy GCNQSD đất Sê ri số I 597034 do UBND tỉnh Sơn La cấp cho Điện lực Sơn La theo Quyết định số 66/QĐ- UB ngày 08/01/1998 vào sổ cấp giấy chứng nhận số 77 QSDĐ/TĐ 

 

 

Tải về


1414/TB- VPĐK 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định 

 

Thông báo V/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc 

 

Tải về

Đăk Lắk: 434/, 433/427/......TB-VPĐKĐĐ

 

 

V/v hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Tải về

Bình Định: 1414/TB-VPĐKĐĐ

 

 

V/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc

 

Tải về

Lâm Đồng: 150/TB-STNMT

 

 

V/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận bị thất lạc

 

Tải về

Hà Tĩnh: 340/QĐ-STNMT

 

 

V/v tiêu hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Tải về

Cao Bằng: 2177/TB-STNMT

 

 

V/v hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Tải về

Hà Nội: 1481/TB-STNMT-VPĐKĐĐ

 

V/v thu hồi giấy chứng nhận số 10113111568 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh tại Khu tập thể Sư đoàn 361, tổ 42 ( nay là tổ 36) phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

Tải về

Tiền Giang: 6000/BC-VPĐKĐĐ

 

V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

 

Tải về


Hải Phòng: 83/TB-VPĐK -CNLC
  V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  
Tải về
Hải Phòng: 182/QĐ-STNM&MT

 

  V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chùa Hưng Quang tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng  
Tải về
Hà Nội: 1525/TB-STNMT-VPĐKĐ Đ   V/v thu hồi giấy chứng nhận số 10103151009 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Minh và ông Nguyễn Văn Khoa tại tổ 15, cụm 2 Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ , thành phố Hà Nội   Tải về
Quảng Nam: 3096/QĐ-UBND   V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 06 và Khu đô thị số 11 thuộc khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn   Tải về
Đăk Lăk: 6000/BC-VPĐKĐĐ   V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ   Tải về
Đồng Nai: 6866/VPĐK-PĐKTK   V/v báo cáo danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy theo quy định tại Khoản 7 điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP   Tải về
Hà Nội: 1409/TB-STNMT- VPĐKĐ Đ   V/v tạm dừng giao dịch Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 293886 do Sở TNMT ngày 10/5/17 cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình- Cty TNHH một thành viên tại tiểu khu Đường, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội   Tải về
Đồng Tháp: 135/TB-STNMT   Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, viết và in Giấy chứng nhận   Tải về
Hoài Đức: 5798/QĐ-UBND   V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 863066 do UBND huyện Hoài Đức cấp ngày 24/10/2006 cho hộ bà Phạm Thị Sơn tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội   Tải về
Đồng Tháp: 3071/STNMT-CCQLĐĐ   V/v huỷ phôi giấy chứng nhận bị hư, hỏng trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận   Tải về
Nam Định: 495/VPĐK- ĐKĐĐ   Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Vụ Bản Bắc Nam Định   Tải về
Thạch Thất: 2813/QĐ-UBND   V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành T 660287 đối với thửa đất số 56, tờ bản đồ số 08, diện tích 296m2 tại xã Thạch Xá đứng tên hộ ông Đỗ Văn Tiến, trú tại thôn 8, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP HN   Tải về
Tiền Giang: 5815/BC-VPĐKĐĐ   V/v danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ   Tải về
Cần Thơ: 434/CNVPĐKĐĐ   V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị hủy   Tải về
Bắc Giang: 497/QĐ-TNMT   V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cty TNHH Đồng Lực tại Phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang   Tải về
Đăk Lăk:326,328, 325, 321,319, 347,342,330, 332, .....331/TB-VPĐKĐĐ   V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   Tải về
Kon Tum: 321/QĐ-STNMT và 1085/TB-VPĐKĐ Đ   V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất   Tải về
Tiền Giang: 5553/BC-VPĐKĐ Đ   V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 NĐ số 43/2014/NĐ- CP của Chính Phủ   Tải về
Hà Tĩnh: 251/QĐ-STNMT   V/v tiêu hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng   Tải về
Đăk Lăk: 114/TB-STNMT   V/v 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không còn giá trị pháp lý   Tải về

 

 

 

     

Yên Bái: 66/TB-VPĐK

 

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đồng Tháp:64/TB-STNMT

 

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

UBND Bình Thanh:3309/QĐ-UBND

 

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bà Rịa Vũng Tàu: 375/VPĐK-ĐKCG

 

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 62/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 77/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 114/TB-VPĐKĐĐ ngày 21/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Ninh Bình: 507/BC-STNMT ngày 20/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bình Phước: 01/DS-CNVPĐK ngày 14/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Phú Yên: 136/BC-STNMT ngày 03/4/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Gia Lai: 139/TB-VPĐk ngày 29/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Tp.HCM: 1006/CN-Q&ĐK ngày 09/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đồng Nai:1250/VPĐK-PĐKTK ngày 08/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 43/TB-STNMT ngày 09/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Quảng Nam:55/TB-STNMT ngày 25/01/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bến Tre:202/VPĐK-TDDCG ngày 09/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Thanh Hóa:7258/STNMT-ĐĐBĐ ngày 26/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 676/TB-STNMT ngày 11/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 686/TB-STNMT ngày 14/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 710/TB-STNMT ngày 22/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 736/TB-STNMT ngày 29/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 737/TB-STNMT ngày 29/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Đông Anh): 01/BC-VPĐK ngày 08 tháng 1 năm 2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đồng Tháp:05/TB-STNMT Ngày 15/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 10/TB-STNMT ngày 15/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Đông Anh): 14/BC-VPĐKĐĐ ngày 29/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 24/TB-STNMT ngày 22/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 27/TB-STNMT ngày 24/1/20187

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 41/TB-STNMT ngày 08/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 55/TB-STNMT ngày 12/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bình Dương: 56/TB-STNMT

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Trà Vinh:62/VPĐKĐĐ-Đk&CGCN 26/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nam: 292/TB-STNMT ngày 06/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018

 

Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018

 

Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

 

     

Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy

 

SNGCNH2017

Tải về

Đắc Lắc: Thông báo hủy giấy chứng nhận

 

Thông báo hủy bỉ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Hà Giang Thông tin GCN bị thu hồi

 

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Hà Giang: 128/TB-STNMT ngày 06/11/2017

 

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017

 

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017

 

Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

Tải về

Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017

 

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363

Tải về

Đắc Lắc: 538, 542, 543,544,545/TB-VPĐK

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

 

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207

Tải về

Đắc Lắc: 512, 513, 514, 523/TB-STNMT ngày 16/10/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017

 

Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về

Bắc Ninh: 27/TB-VPĐP ngày 06/10/2017

 

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Tải về

 

Đồng Tháp:64/TB-STNMT

..

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

UBND Bình Thanh:3309/QĐ-UBND

 

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bà Rịa Vũng Tàu: 375/VPĐK-ĐKCG

 

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 62/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 77/TB-VPĐKĐĐ ngày 14/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 114/TB-VPĐKĐĐ ngày 21/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Ninh Bình: 507/BC-STNMT ngày 20/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bình Phước: 01/DS-CNVPĐK ngày 14/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Phú Yên: 136/BC-STNMT ngày 03/4/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Gia Lai: 139/TB-VPĐk ngày 29/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Tp.HCM: 1006/CN-Q&ĐK ngày 09/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đồng Nai:1250/VPĐK-PĐKTK ngày 08/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 43/TB-STNMT ngày 09/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Quảng Nam:55/TB-STNMT ngày 25/01/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bến Tre:202/VPĐK-TDDCG ngày 09/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Tp.HCM(Hooc Môn): 706/CNHM ngày 26/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Thanh Hóa:7258/STNMT-ĐĐBĐ ngày 26/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 676/TB-STNMT ngày 11/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 686/TB-STNMT ngày 14/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 710/TB-STNMT ngày 22/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 736/TB-STNMT ngày 29/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 737/TB-STNMT ngày 29/12/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Đông Anh): 01/BC-VPĐK ngày 08 tháng 1 năm 2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đồng Tháp:05/TB-STNMT Ngày 15/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 10/TB-STNMT ngày 15/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Đông Anh): 14/BC-VPĐKĐĐ ngày 29/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 24/TB-STNMT ngày 22/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 27/TB-STNMT ngày 24/1/20187

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 41/TB-STNMT ngày 08/3/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Đắk Lắk: 55/TB-STNMT ngày 12/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Bình Dương: 56/TB-STNMT

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Trà Vinh:62/VPĐKĐĐ-Đk&CGCN 26/1/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nam: 292/TB-STNMT ngày 06/2/2018

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018

 

Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội (Thạch Thất): 332/QĐ-STNMT ngày 31/1/2018

 

Quyết định hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Danh sách người Việt Nam định cử ở nước ngoài, chứng nhận người nước ngoài nhận QSH nhà tại Việt Nam

 

DSVN2017

Tải về

Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy

 

SNGCNH2017

Tải về

Đắc Lắc: Thông báo hủy giấy chứng nhận

 

Thông báo hủy bỉ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Hà Giang Thông tin GCN bị thu hồi

 

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Hà Giang: 128/TB-STNMT ngày 06/11/2017

 

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017

 

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017

 

Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

Tải về

Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017

 

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363

Tải về

Đắc Lắc: 538, 542, 543,544,545/TB-VPĐK

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về

Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

 

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207

Tải về

Đắc Lắc: 512, 513, 514, 523/TB-STNMT ngày 16/10/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về

Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017

 

Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về

Bắc Ninh: 27/TB-VPĐP ngày 06/10/2017

 

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Tải về

Đắc Lắc: 660/TB-STNMT ngày 02/10/2017

 

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 674161 cấp cho Công ty Cổ phần Chính Nghĩa

Tải về

 

495/VPĐK- ĐKĐĐ

 

 

 

 

2777/STNMT-VPĐK

 

Hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh huyện Vụ Bản Băc Nam Định

 

V/v thông báo thất lạc phôi giấy chứng nhận

 

Tải về

 

 

 

 

Tải về

985/TB-VPĐKĐĐ

 

Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Tòa giám mục Kon Tum

 

Tải về

1339/CNVPĐKĐĐ

 

V/v cung cấp danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy

 

Tải về

5205/BC-VPĐKĐĐ

 

V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

 

Tải về

1263/QĐ-STNMT-VPĐKĐ Đ

 

V/v thực hiện tiêu hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận của Văn Phòng đăng ký đất đai Hà Nội

 

Tải về

 Danh sách số Seri GCN bị hủy ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-STNMT-VPĐKĐ Đ

 

Danh sách số Seri GCN bị hủy ban hành kèm theo Quyết định số 1263/QĐ-STNMT

 

Tải về

300/QĐ-STNMT

 

V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 

Tải về

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...