Các trường hợp vi phạm trên được tổng hợp từ Công văn số 431/STNMT-QLĐ ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc rà soát và công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...