về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất của Hộ ông Sẻ A Đui

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất của Hộ Lù Thị Loan

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của ông Mào Văn Phấn

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của hộ ông Nguyễn Đình Sinh và bà Hoàng Thị Hường

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của ông Trần Đình Xuyền

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của ông Trần Đình Xuyền

Về việc đăng ký thực hiện giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò

về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất và cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận cho ông Đỗ Trọng Chiến và bà Nguyễn Thị Huế

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 khu vực: mỏ cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè và mỏ cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc mời tham gia thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

34 Người đang Online
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung
STT Trích yếu Tải về Thời hạn

Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...