Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa ôtô 25A-00217

Công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019

Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

V/v bổ sung danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh

Thông báo đăng ký thực hiện giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Uỷ ban dân tỉnh Lai Châu cấp Giấy phép thăm dò năm 2021

THÔNG BÁO Triệu tập học viên lớp đào tạo quản lý, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Than Uyên cho công chức, viên chức trên địa bàn huyện Than Uyên (lớp 2)

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Lai Châu

Thông báo: Chương trình làm việc trọng tâm tháng 01 năm 2021 của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở

Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở và công chức tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thuộc Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Than Uyên

Kết quả xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động năm 2020

Mời tham gia thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Than Uyên

V/v nộp hồ sơ xét công nhận sáng kiến năm 2020

136 Người đang Online
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung

Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.