Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY
(Ngày đăng :16/07/2015 4:16:20 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỈNH LAI CHÂU

I. BAN GIÁM ĐỐC 

 

Họ và tên             Chức vụ liên hệ                              Liên hệ

          Đ/c Vũ Văn Lương

              Giám đốc

Điện thoại: 0213.3 876 585

Email: luongvv.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cơ quan thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng; kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; tài chính, ngân sách; kế hoạch phát triển ngành; địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước; thanh tra - pháp chế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; cải cách hành chính.

- Chỉ đạo hoạt động của các phòng Khoáng sản, tài nguyên nước và Thanh tra Sở.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét duyệt lương.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo theo sự phân công của UBND tỉnh.

             Đ/c Đỗ Văn Xiêng

            Phó giám đốc

 

 

 Điện thoại: 0213.3 793 477

 Email: xiengdv.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Đo đạc, bản đồ, viễn thám; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; thông tin, lưu trữ; phát ngôn với báo chí;khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chủ tài khoản thứ 2.

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng Sở, Văn phòng đăng ký đất đai và Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Thành phố Lai Châu và các huyện Sìn Hồ và Phong Thổ.

          Đ/c Nguyễn Văn Sáu

            Phó giám đốc

 

 

Điện thoại: 0213.3 876 580

Email: saunv.sotnmt@laichau.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu; khí tượng thủy văn; công tác xây dựng bảng giá đất, giá đất cụ thể; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực môi trường; quân sự cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Trung Tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các huyện: Than Uyên, Tân Uyên và Tam Đường.

 

            Đ/c Đỗ Văn Tính

              Phó giám đốc

 

 

Điện thoại: 0213.3 791 447

Email: tinhdv.sotnmt@laichau.gov.vn

 Nhiệm vụ phân công:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác quản lý đất đai về: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách đất đai và bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

 -Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Đất đai và đo đạc, bản đồ và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên.

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các huyện: Nậm Nhùn và Mường Tè.

 

II. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM

1.Văn Phòng sở:

Điện thoại: 02133 791 905 / Mail: vp.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

2.Phòng Môi trường và Biến đổi khí hậu:

Điện thoại: 02133 799 099 / Email: pmtbdkh.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

3.Thanh tra sở:

Điện thoại: 02133 877 516 / Email: ptt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

4.Phòng Đất đai và Đo đạc, bản đồ:

Điện thoại: 02133 876 579 / Email: pddddbd.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

5.Phòng Khoáng sản, Tài Nguyên Nước:

Điện thoại: 02133 876 254 / Email: pkstnn.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà F, khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu.

6.Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường:

Điện thoại: 02133 791 369 / Email: ttqt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: 001- Đường Võ Thị Sáu, tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

7.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên:

Điện thoại: 02133 790 010 / Email: ttkt.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà số 1, khu trung tâm hành chính các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu.

8.Văn phòng đăng ký đất đai:

Điện thoại: 02133 795 575 / Email: vpdkdd.sotnmt@laichau.gov.vn

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, tổ 05, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu.

8.1.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Thổ:

Địa chỉ: TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkpt.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.2.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mường Tè:

Địa chỉ: TT Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkmt.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.3.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nậm Nhùn:

 Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

  Mail: vpdknn.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.4.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sìn Hồ:

  Địa chỉ: TT Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

  Mail: vpdksh.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.5.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường:

   Địa chỉ: TT Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

   Mail: vpdktd.sotnmt.sotnmt@laichau.gov.vn   

8.6.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên:

   Địa chỉ: TT Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Mail: vpdkpt.sotntu.sotnmt@laichau.gov.vn   

 8.7.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Than Uyên:

   Địa chỉ: TT Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

    Mail: vpdkpt.sotnthu.sotnmt@laichau.gov.vn   

 

 

 

Tin liên quan

TỔ CHỨC BỘ MÁY(16/07/2015 4:15:53 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...