Trang chủ Thông báo

Tin liên quan

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực cát, sỏi suối Nạm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè(29/09/2020 10:09:05 SA)

Công bố công khai kết quả điều tra thống kê các nguồn nước thải vào lưu vực sông Đà, sông Nậm Na, sông Nậm Mu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(17/09/2020 9:23:15 SA)

THÔNG BÁO Việc công bố công khai kết quả điều tra thống kê các nguồn nước thải vào lưu vực sông Đà, sông Nậm Na, sông Nậm Mu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(14/09/2020 5:02:30 CH)

THÔNG BÁO Về việc công khai tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè và khu vực cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè(14/09/2020 4:57:39 CH)

Thông báo về việc mời tham dự thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu(07/09/2020 2:19:46 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...