Trang chủ Thông báo

Tin liên quan

Nộp sáng kiến cấp cơ sở năm 2019(18/10/2019 10:09:59 SA)

Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở TNMT tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019(09/10/2019 4:12:03 CH)

Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(30/09/2019 8:49:35 SA)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(24/09/2019 10:48:38 SA)

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât.(12/09/2019 11:07:40 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...