Trang chủ Thông báo

Tin liên quan

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(15/11/2019 8:09:58 SA)

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(05/11/2019 1:57:23 CH)

Thông báo về việc huỷ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(04/11/2019 3:44:07 CH)

Thông báo về việc huỷ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(01/11/2019 4:30:15 CH)

Quyết định về việc huỷ phôi giấy cứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(25/10/2019 3:28:37 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...