Trang chủ Thông báo

Tin liên quan

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của ông Mào Văn Phấn(08/07/2020 8:21:00 SA)

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của hộ ông Nguyễn Đình Sinh và bà Hoàng Thị Hường(07/07/2020 9:39:25 SA)

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của ông Trần Đình Xuyền(07/07/2020 9:40:45 SA)

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của ông Trần Đình Xuyền(07/07/2020 9:41:07 SA)

Về việc đăng ký thực hiện giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò(30/06/2020 8:30:22 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...