Trang chủ Thủ tục Hành chính Thủ tục Hành chính TNMT

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu(22/11/2019 11:03:01 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung: Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(22/11/2019 10:58:40 SA)

Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu(22/04/2019 9:46:48 SA)

Quyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/03/2019 10:44:25 SA)

Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực TN& MT tỉnh Lai Châu(01/02/2018 7:49:35 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...