Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
(Ngày đăng :21/01/2019 2:50:17 CH)

Ngày 18/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Báo cáo Hội nghị đồng chí Vũ Văn Lương - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Theo đó trong năm 2018, Ngành TNMT Lai Châu đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, 01 Chỉ thị. Đồng thời, đã chủ động ban hành nhiều văn bảnđể hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn. Kịp thời tham gia ý kiến dự thảo văn bản của các bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành tỉnh; các chương trình, đề án, dự án đầu tư của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố đảm bảo nội dung, tiến độ. Sở đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết đối với 406 lượt hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” (trong đó: 22 hồ sơ chuyển từ năm 2017; 384 hồ sơ tiếp nhận mới), đã giải quyết, trả kết quả 383 lượt hồ sơ (trong đó trả đúng hạn 357 hồ sơ, trả quá hạn 26 hồ sơ), đang tiếp tục giải quyết 23 hồ sơ (trong đó chưa đến hạn 21 hồ sơ, quá hạn giải quyết 02 hồ sơ).

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tới.                   

                                   Đại biểu thảo luận tại hội nghị

         Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Văn Lương chỉ đạo: Toàn ngành cần Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, và hiện đại hóa hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phối hợp với các sở, ngành, địa phương để có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; triển khai xử lý quyết liệt các sai phạm về đất đai, nhất là các dự án thủy điện, tiếp tục nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận và hưỡng dẫn thống nhất về trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ; tăng cường công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ khoáng sản cần được quan tâm hơn nữa, xử lý dứt điểm khai thác khoáng sản trái phép.

Ban Biên tập

Tin liên quan

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý(16/01/2020 4:37:38 CH)

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường(14/01/2020 7:55:48 SA)

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020(10/01/2020 8:18:26 SA)

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020(09/01/2020 4:43:26 CH)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2022(29/08/2019 2:36:21 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...