Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động của Sở

Rà soát và báo cáo các nội dung bất cập, đề xuất sửa đổi nội dung các văn bản thi hành Luật Đất đai
(Ngày đăng :17/02/2019 12:00:00 SA)

Ngày 15/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có văn bản số 167/UBND-TN về việc giao nhiệm vụ rà soát và báo cáo các nội dung bất cập, đề xuất sửa đổi nội dung các văn bản thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, thực hiện Công văn số 501/BTNMT-QCQLĐ ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo một số nội dung tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chủ trì với Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát và báo cáo về các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, để Bộ Tài nguyên và Môi trường có cơ sở xây dựng các nội dung chính sách và trình Chính phủ ban hành vào đầu quý III/2019.

Việc rà soát, báo cáo thực hiện theo các mẫu được gửi kèm công văn, hoàn thiện và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh trước ngày 25/2/2019.

Tin liên quan

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý(16/01/2020 4:37:38 CH)

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường(14/01/2020 7:55:48 SA)

Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020(10/01/2020 8:18:26 SA)

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020(09/01/2020 4:43:26 CH)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2022(29/08/2019 2:36:21 CH)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...