Trang chủ Tin tức sự kiện Chuyên trang Tuyên truyền Sự kiện

Áp dụng nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
(Ngày đăng :15/06/2021 9:49:00 SA)

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 55/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/05/2021
Ngày có hiệu lực 10/07/2021
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Tệp file đính kèm: VB triển khai số: 1344/STNMT ngày 14/6/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường

                            Nghị định số 55/2021/ND-CP ngày 25/05/2021 của Chính phủ

Tin liên quan

Áp dụng nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(15/06/2021 9:47:47 SA)

hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021”, “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021”(25/05/2021 5:03:39 CH)

V/v phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ(10/05/2021 4:54:08 CH)

V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(17/03/2021 7:47:48 SA)

Triển khai Bộ Luật Lao động năm 2019 và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020(03/02/2021 2:39:24 CH)

S? TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRU?NG T?NH LAI CHÂU

Ch?u trách nhi?m n?i dung: Mai Van Th?ch, Giám d?c S? Tài nguyên và Môi tru?ng

Tr? s? co quan: T?ng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính tr? t?nh Lai Châu

Ði?n tho?i: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ ngu?n http://sotnmt.laichau.gov.vn khi s? d?ng thông tin trên website này.


...