Trang chủ Chuyên mục tin tức Thông tin cần biết

ĐDN
(Ngày đăng :11/05/2016 12:00:00 SA)

 


 

 

 

Tin liên quan

BẢN CAM KẾT VỀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG VỤ(05/04/2018 4:08:55 CH)

Văn bản khác(http://laichau.gov.vn/)(30/03/2017 4:17:56 CH)

ĐDN(12/05/2016 11:14:49 SA)

KK 2014(16/02/2017 8:10:54 SA)

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường(09/03/2016 10:48:12 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...