Trang chủ Thủ tục Hành chính Thủ tục Hành chính TNMT

Bộ Thủ tục Hành chính(TỈNH, HUYỆN, XÃ) trong lĩnh vực TNMT tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :01/01/2018 12:00:00 SA)

 

1.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

 

2.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

 

3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

 


*CÁC QĐ LIÊN QUAN

 

- Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN& MT 

Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN& MT

 

  - Công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lai Châu (Số 407/QĐ-UBND) 

 

  - CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện và không thực hiện giải quyết tiếpnhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  

QUYẾT ĐỊNH VV CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

 

 - Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực khí thượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu(22/06/2020 9:32:04 SA)

Thực hiện công văn 48/VPDK-DKCG về việc thực hiện giao dịch bảo đảm theo thông tư hướng dẫn tại Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ tư pháp(20/05/2020 9:57:50 SA)

Công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo(28/04/2020 2:09:25 CH)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu(22/11/2019 11:03:01 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung: Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(22/11/2019 10:58:40 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...