Trang chủ Thủ tục Hành chính Thủ tục Hành chính TNMT

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực khí thượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu(22/06/2020 9:32:04 SA)

Thực hiện công văn 48/VPDK-DKCG về việc thực hiện giao dịch bảo đảm theo thông tư hướng dẫn tại Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ tư pháp(20/05/2020 9:57:50 SA)

Công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo(28/04/2020 2:09:25 CH)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu(22/11/2019 11:03:01 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới: Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung: Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(22/11/2019 10:58:40 SA)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...