image banner
Sở Tài nguyên và Môi trường
10/07/2021

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

 

 *Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 * Điện thoại: 0213.3 791 905

      Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Lai Châu, với chức năng là tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ , CCVC và người lao động đã có sự trưởng thành vượt bậc về năng lực, kiến thức, kỹ năng, tính chuyên nghiệp, đủ sức gánh vác trách nhiệm được giao. Với sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng, Sở TN&MT đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

     Từ năm 2004, khi đó tỉnh Lai Châu chia tách từ tỉnh Lai Châu (cũ), Sở TN&MT chỉ có 24 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển sang. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TN&MT, Sở TNMT Lai Châu từng bước được kiện toàn về tổ chức và đội ngũ cán bộ, được đầu tư trang thiết bị và thành lập thêm một số phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp nhằm đáp ứng và nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển chung của ngành. Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 124 công chức, viên chức và người lao động và cơ cấu tổ chức thuộc sở gồm:

     I. Ban Giám đốc Sở (Giám đốc, 04 Phó Giám đốc)

    II. Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

    1. Văn phòng Sở

    2. Phòng Đất đai, đo đạc và bản đồ

    3. Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước

    4. Phòng Môi trường và biến đổi khí hậu

    5. Thanh tra Sở

    III. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

    1.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên

    2.Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

    3.Văn phòng đăng ký đất đai (gồm cả Chi nhánh tại 07 huyện).

          

Văn bản chỉ đạo điều hành
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem
Mang