Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc mời tham gia thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo về áp dụng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Thông báo về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường

Thông báo về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản ở các khu vực chưa thăm dò khoáng sản được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 16/01/2020

Thông báo Kết quả xét chọn Tổ chức đấu giá tài sản phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường

Thông báo về việc công khai tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường

Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận

Lịch tiếp công dân của Giám đốc sở và công chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân cảu Sơt Tài nguyên và Môi trường

34 Người đang Online
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung

Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...