Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận

Lịch tiếp công dân của Giám đốc sở và công chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân cảu Sơt Tài nguyên và Môi trường

Huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Kết quả phân loại tập thể phòng, đơn vị: tập thể lãnh đạo phòng, đợn vị và công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản mỏ sét Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thông báo về áp dụng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thông báo về việc huỷ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc huỷ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo về việc huỷ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định về việc huỷ phôi giấy cứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nộp sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

17 Người đang Online
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung
STT Trích yếu Tải về Thời hạn

Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...