V/v nộp hồ sơ xét công nhận sáng kiến năm 2020

Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực cát, sỏi suối Nạm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

Công bố công khai kết quả điều tra thống kê các nguồn nước thải vào lưu vực sông Đà, sông Nậm Na, sông Nậm Mu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

THÔNG BÁO Việc công bố công khai kết quả điều tra thống kê các nguồn nước thải vào lưu vực sông Đà, sông Nậm Na, sông Nậm Mu trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

THÔNG BÁO Về việc công khai tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 02 khu vực cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè và khu vực cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

Thông báo về việc mời tham dự thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu

Giấy mời Họp thẩm định sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lai Châu.

Về việc đăng ký thực hiện giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 02 khu vực: mỏ cát, sỏi suối Nậm Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè và mỏ cát, sỏi suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum xã Bum Nưa và thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc mời tham gia thực hiện việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất với 02 thửa đất, khu đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông báo về áp dụng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

27 Người đang Online
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung
STT Trích yếu Tải về Thời hạn

Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...