Nộp sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở TNMT tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019

Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât.

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Kết luận của Giám đốc Sở tài nguyên môi trường tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Công khai vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Tăng cường quản lý Giấy chứng nhận

Kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Nậm Na thuộc các xã Huổi Luông và xã Ma Ly Pho, huyện Pjong Thổ, tỉnh Lai Châu

Kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Nậm Na thuộc các xã Huổi Luông và xã Ma Ly Pho, huyện Pjong Thổ, tỉnh Lai Châu

Triệu tập học viên lớp đào tạo thiết lập hệ thống, đào tạo quy trình vận hành CSDL địa chính cho cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng TNMT và Công chức các xã, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ

Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2019

36 Người đang Online
Lĩnh vực Đơn vị chủ trì
Nội dung

Từ khóa tìm kiếm: Năm: Tuần:
STT Tên lịch Tuần

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.791.905 - Email: vpstnmt@gmail.com

Ghi rõ nguồn http://sotnmt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...