HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU NĂM 2024

          Chiều ngày 18/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đồng chí Mai Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố Lai Châu.

     Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Nhìn chung, công tác cải cách hành chính hoàn thành tốt, Thực hiện giải quyết TTHC đúng hạn, trước hạn đạt trên 99,94%, đề xuất quy trình nội bộ, cắt giảm 35,00% thời gian giải quyết thủ tục hành chính của ngành; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện.

Trong năm 2023, Sở đã tiếp nhận 14.384 lượt hồ sơ, trong đó: (đất đai 9.708 hồ sơ, khoáng sản 71 hồ sơ, tài nguyên nước 20 hồ sơ, môi trường biến đổi khí hậu 83 hồ sơ; đăng ký biện pháp bảo đảm 4.453 hồ sơ; hồ sơ, Công chức, viên chức 49 hồ sơ); đã giải quyết xong 13.774 hồ sơ (13.765 trả trước và đúng hạn; 09 hồ sơ quá hạn giải quyết); 610 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết (trong hạn giải quyết); 99,94% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả trước, đúng hạn theo quy định.

anh tin bai

 Quang cảnh tại hội nghị

          Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm. Năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, đã kịp thời phát hiện và xử lý 66 vụ việc (tổ chức 63 vụ việc, cá nhân 03 vụ việc); với 144 hành vi vi phạm về tài nguyên môi trường bao gồm: đất đai 65 hành vi, tài nguyên nước 31 hành vi; môi trường 28 hành vi, khoáng sản 20 hành vi (UBND tỉnh ban hành 09 quyết định; Chánh Thanh tra Sở ban hành 57 quyết định xử phạt); tổng số tiền xử phạt là 5,46 tỷ đồng..

     Công tác quản lý quỹ đất công, phát triển quỹ đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được đẩy mạnh. Công tác đo đạc, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình trọng điểm được triển khai thực hiện tốt  như: Trình UBND tỉnh thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất cho cho 86 dự án, với diện tích 8.885,04 ha (thuê đất 43 tổ chức/2.644,99 ha, trong đó cho phép 25 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất, với diện tích 46,52 ha; giao đất 18 tổ chức/6.193,53 ha) và thu hồi đất của 70 tổ chức với diện tích 8.727,72 ha.

     Trong năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận cho 38 Nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 44 dự án trên địa bàn tỉnh.

     Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thì ngành Tài nguyên và Môi trường cũng ghi nhận nhiều khó khăn, cụ thể: Vẫn còn trường hợp khai thác sử dụng tài nguyên nước chưa đúng theo quy định; một số thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường còn thực hiện chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt cục bộ do một số doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn; tình trạng phát sinh các điểm rác thải tự phát vẫn còn xảy ra...

anh tin bai

Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải biểu dương sự nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục tập trung tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định; trong đó, quan tâm theo dõi, đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất các năm; chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các Dự án đang triển khai; đồng thời, xác định giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh cần quan tâm, tăng cường nghiên cứu các giải pháp khoa học, tháo gỡ các khó khăn, bức xúc về rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp ngay từ đầu năm, giúp tỉnh cải thiện chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường ngay từ đầu năm, không để xảy ra tình trạng thấp điểm./.

Tin: VPDK

Tin: VPDK
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 312
  • Trong tuần: 1 378
  • Tất cả: 62590
Đăng nhập