Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phạm Khắc Tấn
Số ký hiệu văn bản 52/QĐ-STNMT
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Phạm Khắc Tấn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Đỗ Văn Tính
Tài liệu đính kèm qd-huy-trang-bs-pham-khac-tan.pdf
tb-huy-trang-bs-pham-khac-tan.pdf