image banner
Tổng số: 179
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
11/2023/TT-BTNMT 29/09/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/2023/TT-BTNMT 27/06/2023 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Lượt xem: 0
Tải về 0
24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
Lượt xem: 0
Tải về 0
1623/QĐ-TTg 27/12/2022 Quyết định: Phê duyệt Đề án " Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/2022/TT-BTNMT 21/11/2022 THÔNG TƯ Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
Lượt xem: 0
Tải về 0
16/2022/TT-BTNMT 13/11/2022 THÔNG TƯ Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000
Lượt xem: 0
Tải về 0
14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...